Spoštovani uporabniki interneta,

ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si predhodno ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Preko interneta nam lahko zastavite vprašanje, vendar pa to storitev zagotavljamo le za splošna vprašanja, med tem ko so za vprašanja v zvezi s konkretnimi primeri pristojne območne enote ali izpostave ZZZS, kjer imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma kjer ima svoj sedež izvajalec zdravstvenih storitev ali zavezanec za prispevek. Splošna vprašanja nam lahko pošljete v elektronski predal pristojne območne enote ZZZS. Vljudno vas prosimo, da so vaša pisma podpisana z imenom in priimkom ter po možnosti tudi z naslovom stalnega ali začasnega prebivališča, saj je to v nekaterih primerih nujni pogoj za pripravo strokovno pravilnega odgovora.


ZZZS, vse pravice pridržane