Julij 2007
Pred odhodom v tujino si pravočasno uredite tudi svoje zdravstveno zavarovanje!


ZZZS pred poletno turistično sezono obvešča zavarovane osebe o postopkih ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja med začasnim bivanjem v tujini, s čimer se lahko izognemo neposrednemu plačilu praviloma visokih stroškov za opravljene nujne oz. potrebne zdravstvene storitve v tujini.

Zavarovane osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovane v Republiki Sloveniji, imajo v času začasnega bivanja v drugih državah pravico do nujnega oz. potrebnega zdravljenja. Postopek uveljavljanja in obseg pravice do zdravstvenih storitev pa je odvisen od tega ali zavarovane osebe uveljavljajo zdravstvene storitve:
  • 1.) v državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter v Švici, za katere velja evropski pravni red, ali
  • 2.) na Hrvaškem oz. v Makedoniji, s katerima ima Slovenija sklenjena meddržavna sporazuma o socialni varnosti, ali
  • 3.) v ostalih državah.

V državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, v Švici, na Hrvaškem in v Makedoniji imajo zavarovane osebe na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki jo brezplačno izdaja Zavod, zagotovljene pravice do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev, in sicer pri zdravnikih ali zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.

Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko brezplačno in elektronsko naročite preko samopostrežnih terminalov ali spletnih strani. Naročilo je potrebno opraviti vsaj 4 delovne dni pred odhodom v tujino.

Povezava na več informacij