ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Sklep generalnega direktorja ZZZS
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti: 01.03.2013
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
    Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
    5 odstavek 37. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 ter 2. odstavek 6. člena Navodila o plačevanju izvajalcem zdravstvenih storitev
    Splošni dogovor za pogodbeno leto 2013
    Splošni dogovor za leto 2013
    Splošni dogovor za leto 2013, aneks 1 k SD 2013Na temelju 5. in 6. odstavka 37. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013, aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2013 ter 2. odstavka 6. člena Navodila o plačevanju izvajalcem zdravstvenih dejavnosti izdajam

S K L E P
o rokih plačila avansov v letu 2013

kot sledi
Številka: 0072-2/2013-DI/17 Generalni direktor
Datum: 28.2.2013 Samo Fakin, dr.med


sklep o rokih plačila avansov 2013-1.TIFsklep o rokih plačila avansov 2013-1.TIFDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane