ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Sklep generalnega direktorja ZZZS
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti: 01.01.2011
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  2. odstavek 6. člena Navodila o plačevanju izvajalcem zdravstvenih dejavnosti
  Na temelju 10. člena aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2011 in 2. odstavka 6. člena Navodila o plačevanju izvajalcem zdravstvenih dejavnosti
  Na temelju 10. člena aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2011 in 2. odstavka 6. člena Navodila o plačevanju izvajalcem zdravstvenih dejavnosti

  10. člen aneksa 1 in 7. člen aneksa 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2011 ter 2. odstavek 6. člena Navodila o plačevanju izvajalcem zdravstvenih dejavnosti
Na temelju 10. člena aneksa 1 in 7. člena aneksa 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2011 ter 2. odstavka 6. člena Navodila o plačevanju izvajalcem zdravstvenih dejavnosti izdajam

S K L E P
o rokih plačila avansov v letu 2011

kot sledi


  *Datum izplačila bo naknadno določen s posebnim sklepom.

Številka: 0071-10/2011-DI/1 Generalni direktor
Datum: 01.12.2011 Samo Fakin, dr.med

Dokument-sklep -avansi 2011-pop.tifDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane