ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice ZAE za obračun
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
Okrožnica ZAE 15/16: Navodilo o uresničevanju pravice zavarovancev do začasne zadržanosti od dela in do nadomestila plače

Okrožnica je namenjena VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV.


Popravek okrožnice 3. 3. 2016

Prišlo je do napake v Okrožnici ZAE 15/16, in sicer pri navedbi podatkov v Rubriki 4, zato je potreben popravek okrožnice v prvem odstavku, in sicer v delu, kjer je določeno, za katero osebo se po novem obvezno izpolnjujejo podatki (podčrtan tekst). Besedilo tako pravilno glasi:

"V Navodilu je med drugim na novo določeno, da je potrebno v Rubriki 4 DRUŽINSKI ČLAN, v primeru, da gre za spremstvo družinskega člana (razlog 09), obvezno vpisati tudi podatke o priimku in imenu ter datumu rojstva družinskega člana, ki ga zavarovanec spremlja ter označiti ustrezno številko, glede na to, ali gre za spremstvo otroka ali zakonca. "

V okrožnici je bilo napačno navedeno, da je potrebno vpisati podatke družinskega člana, ki spremlja zavarovano osebo.

OKR ZAE 15-16_popravek_3.3.2016.docOKR ZAE 15-16_popravek_3.3.2016.docOKR ZAE 15-16_popravek_3.3.2016.tifOKR ZAE 15-16_popravek_3.3.2016.tif


Okrožnica objavljena 2. 3. 2016

OKR ZAE 15-16.docOKR ZAE 15-16.doc OKR ZAE 15-16.tifOKR ZAE 15-16.tifDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane