Sporočila za javnost ZZZS


Od oktobra dalje lahko delodajalci elektronsko vlagajo refundacijske zahtevke za nadomestila plač med začasno zadržanostjo od dela (bolniškim staležem)


Ljubljana, 3.10.2016 – Z oktobrom 2016 je po novem delodajalcem omogočeno, da elektronsko vlagajo refundacijske zahtevke za nadomestila plač zaradi začasne zadržanosti od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja preko državnega informacijskega sistema e-Vem na naslovu http://evem.gov.si/evem/. Uporaba sistema e-VEM omogoča delodajalcem lažje, enostavnejše, hitrejše in tudi cenejše poslovanje z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Delodajalcem zato priporočamo, da že sedaj pričnejo uporabljati elektronski način vlaganja refundacijskih zahtevkov.

Elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov je od 1. oktobra letos za delodajalce prostovoljno in predstavlja eno izmed dodanih možnosti za vlaganje teh zahtevkov. Vlagatelji tako lahko po novem izbirajo, ali bodo uporabljali sistem e-VEM, ali pa bodo zahtevke še naprej vlagali po navadni pošti (v papirnati obliki).

Prek sistema e-VEM-a je zaenkrat omogočeno vlaganje refundacijskih zahtevkov – torej zahtevkov za izplačilo nadomestila za zaposlene pri delodajalcu, ne pa tudi za samostojne zavezance same. To pomeni, da lahko samostojni podjetnik vloži refundacijski zahtevek le za svoje zaposlene delavce, če pa je bil samostojni podjetnik sam v »bolniškem staležu«, pa bo moral enako kot do sedaj poslati na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) obrazec »bolniški list«, ki ga na hrbtni strani izpolni Finančna uprava RS.

Refundacijski zahtevki se vlagajo prek spletnega portala e-VEM, torej z neposrednim vnosom podatkov prek aplikacije, ki jo uporabniki pridobijo na spletni strani e-VEM, ali pa preko spletnega vmesnika, ki omogoča zapis podatkov iz uporabnikovega sistema plač na »Zahtevek za refundacijo« in njegovo elektronsko pošiljanje prek sistema e-VEM na ZZZS.
  Na fizično dostopnih e-Vem točkah se zahtevki ne oddajajo. Uporabnik za uporabo sistema e-VEM potrebuje računalnik s podprtim internetnim brskalnikom, dostop do interneta, digitalno potrdilo, optični čitalec ter pooblastilo za vlaganje refundacijskega zahtevka.

  Za vlaganje refundacijskega zahtevka prek portala e-VEM se mora uporabnik prijaviti na spletni portal. Nato uporabnik izbere poslovni subjekt, za katerega bo opravil postopek vlaganja refundacijskega zahtevka in izbere postopek »Nadomestilo plač«. Pred pričetkom izpolnjevanja refundacijskega zahtevka se izpiše seznam zahtevkov za izbrano obdobje. Uporabnik lahko pregleduje vložene zahtevke za refundacijo ter podrobnosti zahtevka in obračunov.

  Ko uporabnik izbere akcijo »Nov zahtevek«, se podatki o delodajalcu samodejno prenesejo v sistem in uporabnik lahko prične z vnosom zahtevka. Po vnosu glavnih podatkov zahtevka lahko prične z vnosom obračunov. Podatki, ki jih je potrebno vnesti v obračun preko aplikacije e-VEM, so podobni, kot jih mora sedaj izpolniti delodajalec v pripomočku, ki je za lažji izračun bruto nadomestila na voljo na spletni strani ZZZS. Obračunu je potrebno priložiti tudi ustrezne priloge (npr. obrazec »bolniški list«), na koncu pa je vlogo potrebno elektronsko podpisati.

  Za uporabo sistema e-VEM so na voljo podrobna navodila.

  Elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov prek sistema e-VEM prinaša delodajalcem in javnemu sektorju naslednje prednosti:

  • omogoča elektronski vnos zahtevka in pripadajočih obračunov preko spletnega obrazca portala e-VEM. S tem se za manjše delodajalce, ki za obračun plač in nadomestil uporabljajo enostavnejše informacijske rešitve, omogoči sodobna elektronska pot za komunikacijo z upravnim organom (ZZZS) v okviru storitev e-VEM za podjetja in podjetnike.

  • spletni vmesnik omogoča tudi uvoz podatkov za zahtevek in obračun iz izvornih računovodskih aplikacij delodajalca. S to funkcionalnostjo je zagotovljena ključna korist za velike delodajalce, saj bo odpadla potreba po večkratnem ročnem vnosu podatkov.

  • omogoča preverjanje vnesenih podatkov obračuna še pred oddajo zahtevka in informativni izračun nadomestila za posamezen obračun. S to funkcionalnostjo se omogoči delodajalcu, da ob vnosu podatkov s pomočjo formalnih in logičnih kontrol čim bolj zmanjša možnost napak pri vnosu. Prav tako pa se zmanjšajo napake na strani ZZZS, saj ni potrebno ročno vnašanje podatkov v interno aplikacijo ZZZS.

  • omogoča pregledovanje vloženih zahtevkov. Delodajalec, ki je vložil refundacijski zahtevek, lahko kadar koli sam preveri, v kakšnem statusu je zahtevek in za katere obračune je bilo izvedeno plačilo. Posledično bo manjša potreba po dajanju informacij s strani ZZZS.

  Z novo elektronsko storitvijo delodajalcem zagotavljamo brezpapirno poslovanje, hitrejše postopke, avtomatske kontrole in zmanjšanje števila administrativnih napak, s tem pa tudi nižje stroške poslovanja. V letu 2015 je namreč ZZZS izplačal 589.367 obračunov, katere je vložilo 33.545 različnih delodajalcev za 159.367 različnih delavcev, ki so bili v »bolniškem staležu« v breme ZZZS. Izdatki ZZZS za ta namen so znašali 248.410.373 evrov.

  Nosilec sistema e-VEM in njegovega razvoja je Ministrstvo za javno upravo, s katerim je ZZZS sodeloval pri razvoju nove elektronske storitve ZZZS v okviru sistema e-VEM.


  MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE