Sporočila za javnost ZZZS


Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja od 1. januarja 2016 tudi v Bosni in HercegoviniLjubljana, 4.1.2016 – Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina sta podpisali Dogovor o uporabi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja na območju Bosne in Hercegovine. Na podlagi dogovora bo od 1. januarja 2016 dalje evropska kartica veljala tudi v Bosni in Hercegovini in bo zamenjala papirnati obrazec SI/BIH 3 - Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v Bosni in Hercegovini.

Na podlagi meddržavnega sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, ki velja od 1. julija 2008, so slovenske zavarovane osebe v času začasnega bivanja v Bosni in Hercegovini, nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoči* uveljavljale z obrazcem SI/BIH 3 - Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v Bosni in Hercegovini (t.i. konvencijsko potrdilo). S 1. januarjem 2016 pa evropska kartica zdravstvenega zavarovanja na podlagi Dogovora o uporabi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja na območju Bosne in Hercegovine zamenjuje navedeni obrazec.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije tako od 1. januarja 2016 dalje zavarovanim osebam, v primeru začasnega bivanja v državah članicah EU, EGP in Švici, ter v Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji ter Srbiji, izdaja le eno listino, in sicer evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Po 1. januarju 2016 se bodo v Bosni in Hercegovini lahko uporabljali, vse do izteka veljavnosti, tako obrazci SI/BIH 3 kot tudi evropske kartice izdane pred 1. januarjem 2016.

Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko zavarovane osebe naročijo na spletni strani ZZZS www.zzzs.si ali s poslanim SMS sporočilom na telefonsko številko 031 771 009. Navodilo za naročanje s SMS sporočilom se nahaja na spletni strani ZZZS:
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/zav_tujina/listine_tujina/
Naročilo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja je brezplačno, zavarovane osebe pa kartico dobijo po pošti, na naslov v Sloveniji, v štirih delovnih dneh.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE


*Nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč pomeni vse tiste zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe.