Sporočila za javnost ZZZS


2
SPOROČILO ZA JAVNOST!

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je za vršilca dolžnosti generalnega direktorja imenovala g. Marjana Sušlja


Ljubljana, 1. september 2016 – na današnji seji je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenovala g. Marjana Sušlja univ. dipl. psih.

Na predlog Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na današnji seji Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s 40. glasovi za in 2. proti, za obdobje od 15. septembra 2016 do nastopa funkcije novega generalnega direktorja, imenovanega na podlagi ponovnega razpisa, vendar največ za eno leto, imenovala g. Marjana Sušlja, univ. dipl. psih.

G. Sušelj je zaposlen pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, (v nadaljevanju: ZZZS) od ustanovitve leta 1992. V tem času je delal kot vodja razvoja v enoti Informacijski center, vodja nacionalnega projekta kartice zdravstvenega zavarovanja, direktor sektorja za sistem kartice zdravstvenega zavarovanja. Od leta 2010 vodi največjo območno enoto ZZZS, Območno enoto Ljubljana, ki obsega skoraj tretjino vseh zavarovancev in podoben delež izvajalcev zdravstvenih storitev.

Znanje o slovenskem in evropskih sistemih zdravstvenega varstva je pridobil tudi s sodelovanjem v različnih delovnih telesih in organih znotraj Slovenije in v Evropski komisiji. Med slovenskimi velja omeniti sodelovanje v zdravstvenem svetu pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije, soavtorstvo nacionalne strategije za eZdravje 2010, sodelovanje v nacionalnih projektih na področju eZdravja in aktualno sodelovanje v skupini Ministrstva za zdravje Republike Slovenije za pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi. Med mednarodnimi izkušnjami pa zastopanje slovenskega zdravstva v Tehnični komisiji pri Evropski komisiji, ki je pristojna za področje socialnih zavarovanj, predstavljanje Republike Slovenije v projektih sofinanciranih s strani EU ter članstvom v evropskih združenjih na področju medicinske informatike.

V mandatu vršilca dolžnosti generalnega direktorja ZZZS se bo zavzemal za stabilno in urejeno poslovanje ZZZS, finančno vzdržen zaključek poslovnega leta 2016, pripravo načrta dela za leto 2017 in sodelovanje pri pripravi prepotrebnih zakonskih sprememb. Pri tem želi tvorno sodelovati z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in drugimi akterji v zdravstvu.

Čeprav je mandat vršilca dolžnosti generalnega direktorja omejen na kratko obdobje, je svoja prizadevanja, z vsemi dosedanjimi izkušnjami in osebno zavzetostjo, skupaj s sodelavci službe ZZZS, pripravljen usmeriti tudi v dolgoročne in sistemske rešitve (npr. na področju skrajševanja čakalnih vrst, zagotavljanje dodatnih virov, spodbujanje uvajanja novih tehnologij zdravljenja, večje vključevanje zavarovancev v skrb za lastno zdravje, …).

Z istimi cilji in konkretiziranim programom dela, se je ob podpori upravnih organov ZZZS in pristojnega ministrstva, pripravljen prijaviti tudi na razpis za generalnega direktorja s polnim mandatom.


ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE