23. april 2020
Omejitev izdaje zdravil brez recepta


Na podlagi Odloka o omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti ter povečanju izdelave dezinfekcijskih sredstev za površine in roke, objavljnega v Uradnem listu RS št. 56 dne 22. 4. 2020 se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno določa posebni pogoj glede izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti, razen v bolnišničnih lekarnah.Izvajalec lekarniške dejavnosti lahko izda zdravilo za uporabo v humani medicini brez recepta v količini enega pakiranja na osebo.

Navedeni odlok Vlade RS je razveljavil Odredbo o omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti ter povečanju izdelave dezinfekcijskih sredstev za površine in roke z dne 13. 3. 2020, ki je določala tudi omejite izdaje zdravil na recept v količini, ki ustreza zdravljenju bolnika za obdobje enega meseca.