4. marec 2021
Javna dražba za prodajo stanovanj ZZZS - Maribor in Ptuj (rok za varščino 1. 3. 2021)


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi ZSPDSLS-1 ter povezane Uredbe objavlja razpis javne dražbe za prodajo dveh stanovanj (na lokaciji Maribor in Ptuj), ki bo 4. 3. 2021, z začetkom ob 10.15 uri, na sedežu ZZZS v Ljubljani. Podrobnosti se nahajajo v pripetih listinah spodaj.

objava JD stan. 2021.pdfobjava JD stan. 2021 priloga.pdf

Dne 1. 3. 2021 razpis javne dražbe dopolnimo na način, da se v primeru interesa za sodelovanje na javni dražbi pri več kot eni nepremičnini lahko ustrezna varščina za vsako nepremičnino vplača tudi skupaj v enem seštetem znesku.
objava_JD_stan__2021_-_dopolnitev_P.pdf