2. julij 2020
Posodobljena brošura ZZZS o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja


ZZZS je izdal posodobljeno elektronsko izdajo brošure »Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja«, ki predstavlja temeljno predstavitveno publikacijo ZZZS za zavarovane osebe. Brošura zagotavlja zavarovanim osebam hiter in enostaven dostop do ključnih informacij o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in njihovemu uresničevanju. Brošura opisuje vse ključne pravice in obveznosti zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in je del redne zbirke tiskovin ZZZS za informiranje zavarovanih oseb.