27. marec 2020
Ustavljen rok za posredovanje pobud za uvrstitev artiklov v posamezno vrsto medicinskih pripomočkov


Rok za posredovanje pobud za uvrstitev artiklov v posamezno vrsto medicinskih pripomočkov in sicer za določene vrste medicinskih pripomočkov v naslednjih skupinah:
1. Medicinski pripomočki pri sladkorni bolezni - rok za oddajo pobud: 17. 4. 2020,
2. Medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča – rok za oddajo pobud: 30.4.2020,
3. Medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi – rok za oddajo pobud: 30.4.2020,
je zaradi epidemije virusa COVID-19 do nadalnjega ustavljen.

Več o tem si lahko preberete na spletni strani.