16. in 17. oktober 2020
Napoved možnih motenj v delovanju informacijskega sistema ZZZS


Zaradi vzdrževalnih del na informacijski infrastrukturi ZZZS lahko pride do kratkotrajnih motenj pri preverjanju zdravstvenih zavarovanj preko sistema On-line za preverjanje zdravstvenega zavarovanja in pri delovanju spletnih portalov ZZZS, in sicer v petek, 16. 10. 2020 od 14:00 do sobote, 17. 10. 2020 do 22.00.

Ker s pomočjo On-line sistema zdravstveni delavci preverjajo urejenost obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zavarovane osebe obveščamo, da so izvajalci zdravstvenih storitev v takšnih primerih skladno z navodili ZZZS kljub nedelovanju on-line sistema, dolžni nuditi zavarovanim osebam vse potrebne storitve iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v breme ZZZS. Če pri tem zdravstveni delavci ne morejo pridobiti dovolj podatkov za obračun opravljenih nenujnih zdravstvenih storitev prostovoljni zdravstveni zavarovalnici, morajo zavarovane osebe doplačati odstotni delež vrednosti storitve, ki jim ga njihova zavarovalnica povrne naknadno.

Uporabnike prosimo za razumevanje.

Aktualne informacije o stanju aplikacije neposrednega On-line dostopa do podatkov zdravstvenega zavarovanja (On-line sistem).