20 november 2020
Spremembe pri izdaji medicinskih pripomočkov in delu imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije ZZZS


V uradnem listu RS, št. 167/2020, z dne 19. 11. 2020 je bil objavljen Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki določa, da lahko generalni direktor ZZZS s sklepom, ki se objavi na spletni strani ZZZS, zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, in zaradi varovanja pravice zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov ter nemotene izdaje in izposoje določi:
- način predložitve naročilnice dobavitelju in način prevzema medicinskega pripomočka,
- obveznost in način poslovanja dobaviteljev z zavarovanimi osebami in ZZZS,
- izdajo in izposojo medicinskih pripomočkov brez prisotnosti zavarovane osebe in uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja in
- druge nujne ukrepe pri preskrbi zavarovanih oseb z medicinskimi pripomočki.

Nadalje odlok določa, da od razglasitve epidemije (19. 10. 2020) imenovani zdravniki in zdravstvena komisija Zavoda za zdravstveno zavarovanja Slovenije, v zadevah iz svoje pristojnosti, odločajo le na podlagi razpoložljive dokumentacije, torej brez osebnih pregledov zavarovanih oseb.

Strokovno utemeljenost ukrepov bo Vlada RS ugotavljala vsakih 21 dni.