1. januar 2021
Izstop Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo - brexit


Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljevanju: Združeno kraljestvo) je izstopilo iz Evropske unije z 31. januarjem 2020. Izstopni sporazum, kljub dejstvu, da Združeno kraljestvo po 31. 1. 2020 ni več članica Evropske unije (v nadaljevanju: EU), do konca prehodnega obdobja, to je do 31. 12. 2020 zagotavlja nadaljevanje vseh aktivnosti, kot če bi ostala država članica povezave. V tem (prehodnem) obdobju se celotni pravni red EU še naprej uporablja za Združeno kraljestvo in v Združenem kraljestvu.

Iztek prehodnega obdobja predstavlja konec prostega pretoka oseb, blaga in storitev med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom.

Izstopni sporazum določa nekatere izjeme, ki zadevajo načrtovano zdravljenje in nujne in potrebne zdravstvene storitve, katere lahko zavarovane osebe uveljavljajo v Združenem kraljestvu tudi po koncu prehodnega obdobja, torej po 31. 12. 2020 na podlagi obstoječih listin, to je evropske kartice zdravstvenega zavarovanja in obrazca PD S2, in sicer;
  - zavarovane osebe Republike Slovenije, ki bodo še pred koncem prehodnega obdobja (do 31.12.2020) zaprosile za storitve načrtovanega zdravljenja na podlagi Uredbe (ES) št. 883/2004 v Združenem kraljestvu, bodo, če jim bo zdravljenje odobreno, upravičene do teh storitev v Združenem kraljestvu na podlagi izdanega obrazca PD S2 tudi po 31.12.2020, in sicer za čas zdravljenja;

  - zavarovane osebe Republike Slovenije, ki bodo uveljavljale nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v Združenem kraljestvu pred 31.12. 2020, bodo upravičene na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali certifikata do teh storitev do konca zdravljenja oziroma njihovega začasnega bivanja v Združenem kraljestvu.
  Skladno z izstopnim sporazumom bodo za določene upravičence nekatere pravice v Združenem kraljestvu veljale še naprej, (tudi po 31. 12. 2020), in sicer;
   - upokojenci Republike Slovenije in njihovi družinski člani in družinski člani zaposlene ali samozaposlene osebe, zaposlene v Republiki Sloveniji, ki bodo imeli stalno prebivališče pred 31. 12. 2020 v Združenem kraljestvu in bodo neprekinjeno bivali v Združenem kraljestvu po 1. 1. 2021 in imajo veljaven obrazec S1, izdan s strani ZZZS, bodo imeli še naprej pravico do zdravstvenih storitev v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva, in sicer dokler bodo za to izpolnjevali pogoje;
    - obmejni delavci, torej osebe, ki so zaposlene ali samozaposlene v Republiki Sloveniji, ki bodo imele stalno prebivališče v Združenem kraljestvu pred 31. 12. 2020 in njihovi družinski člani, in bodo neprekinjeno bivali v Združenem kraljestvu po 1. 1. 2021 in imajo izdan obrazec S1, bodo imeli še naprej pravico do zdravstvenih storitev v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva, dokler bodo za to izpolnjevali pogoje.
    - zavarovane osebe Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in študirajo v Združenem kraljestvu pred 31. 12. 2020, imajo pravico do nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev v Združenem kraljestvu tudi po 1. 1. 2021 na podlagi listine (certifikat, ki bo veljal izključno za Združeno kraljestvo), izdane s strani ZZZS, in sicer za čas dokler traja njihov študij v Združenem kraljestvu;
     - državljani Združenega kraljestva, ki so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji pred 31. 12. 2020, in njihovi družinski člani, bodo imeli pravico do listine (certifikat, ki bo veljal izključno za Združeno kraljestvo) za uveljavljanje nujnih in potrebnih storitev v Združenem kraljestvu, dokler bodo izpolnjevali pogoje za zavarovanje v Republiki Sloveniji.
    Naročilo nove listine, ki bo veljala izključno za Združeno kraljestvo: zgoraj navedeni upravičenci do listine (certifikata za uveljavljanje nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev, ki velja izključno za Združeno kraljestvo) bodo podali vlogo za izdajo listine na Območnih enotah in Izpostavah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Študenti bodo priložili tudi ustrezna dokazila (potrdilo o šolanju, študiju v Združenem kraljestvu).


    Brexit prinaša novosti tudi na področju napotitev na delo v tujino in opravljanju dela ali dejavnosti v več državah hkrati, v kolikor je država opravljanja čezmejnih storitev (12. člen Uredbe 883/2004) ali edina oziroma ena od izbranih držav za sočasno opravljanje dela (13. člen Uredbe 883/2004) Združeno kraljestvo. Več o tem si preberite na spletnih povezavah: http://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/napotitev-delavca-na-delo-v-tujino/ in

    https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izstop-zdruzenega-kraljestva-iz-evropske-unije-brexit/

    Napoteni delavci, ki so zaposleni v Republiki Sloveniji in so napoteni na delo v Združeno kraljestvo na podlagi PD A1 pred 31. 12. 2020 imajo pravico do dela v Združenem kraljestvu do izteka napotitve in posledično do listine (certifikat, ki bo veljal izključno za Združeno kraljestvo) za uveljavljanje nujnih in potrebnih storitev v Združenem kraljestvu za čas od 1. 1. 2021 do konca napotitve.
    Glede veljavnosti evropske kartice zdravstvenega zavarovanja v času zasebnega ali službenega potovanja na območju Združenega kraljestva še čakamo na pojasnila Evropske komisije in pristojnih ministrstev,