1. oktober 2019
Pričetek veljavnosti sporazuma o socialnem zavarovanju z Republiko Korejo


S 1. 10. 2019 začne veljati bilateralni sporazum z Republiko Korejo, ki ureja pravice napotenih delavcev in samozaposlenih oseb ter oseb, ki sočasno delajo ali opravljajo dejavnost v obeh pogodbenicah. Več o tem si lahko preberete na spletni strani:
https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/prijava-odjava-sprememba-obvez-soc-zavarovanj/napotitev-na-delo-v-tujino