22. november 2019
Odziv na članek v časniku Delo z dne 22. 11. 2019 (uvedba "brezplačnega" cepljenja proti gripi)


V mnenju z naslovom "Vrste, da si oblizneš prste" (Delo, 22. 11. 2019, stran 5) je dr. Alojz Ihan objavil zgodbo o uvajanju »brezplačnega« cepljenja proti gripi. Tudi tokratna zgodba zdravnika, pisatelja in publicista se odlično bere kot napet roman. Izbrana tema je nadvse zanimiva, saj zadeva slehernega državljana, zaplet, ki ga je seveda zopet povzročil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), je nadvse napet, razplet pa je hiter in srečen, nauk zgodbe pa nam ponuja recept za »uspešno« promocijo cepljenja. Žal pa je zgodba v delu, ki se nanaša na zaplet, tudi nekoliko netočna in plod pisateljeve domišljije. »Birokratskega« zapleta pri cepljenju namreč ni povzročil ZZZS, saj pravico do cepljenja proti gripi ter postopek njenega uresničevanja v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi zakona in na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje podrobneje določi Ministrstvo za zdravje, in sicer s Pravilnikom o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2019, način njenega financiranja pa se določi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019, ki ga praviloma opredeli Vlada RS na predlog Ministrstva za zdravje. Skladno s tem je dr. Ihan srečen razplet te zgodbe pravilno pripisal »zdravstveni oblasti«. Prav tako ne drži, da je »ZZZS obračun cepljenj zavil v letno pogodbo vseh storitev«, zaradi česar bi »stroški cepljenja lahko ostali neplačani«. Resnica je, da ZZZS na podlagi citiranega Splošnega dogovora (šesti odstavek 24. člena) plača stroške tovrstnih cepljenj izvajalcem po dejanski realizaciji, torej količinsko neomejeno, kar pomeni, da stroški ne bodo ostali neplačani.