Poslovanje zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Aktualne informacije ZZZS

POSLOVANJE ZZZS:
- SPREMENJEN NAČIN POSLOVANJA ZZZS s strankami zaradi nalezljive bolezni COVID-19

ZADRŽANOST OD DELA IN NADOMESTILO PLAČE:
- 31. 12. 2020 Zadržanost od dela za zavarovance, ki so se okužili s COVID-19 na delovišču pri izvajalcih socialno varstvene storitve institucionalnega varstva ali izvajalcu zdravstvene dejavnosti po 46. členu ZIUPOPDVE
- 1. 1. 2021 - Delodajalci naj v času epidemije uporabljajo elektronski zahtevek za refundacijo nadomestila plače
- 28. 11. 2020 - Pravica do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob hospitaliziranem otroku (velja od 28.11.2020 do 31.12.2021)
- 24. 10. 2020 - Nova pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni) (velja od 24.10. do 31.12.2020)
- 24. 10. 2020 - Odsotnost z dela zaradi zaprtja šol in vrtcev ter karantene
- 24. 10. 2020 - Nadomestilo plače zaradi začasne nezmožnosti za delo - COVID-19
- 29. 4. 2020 - Neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu po prenehanju delovnega razmerja v breme ZZZS (zavarovancu, ki mu je med trajanjem zadržanosti od dela prenehalo delovno razmerje, pripada nadomestilo še za največ 30 dni začasne zadržanosti od dela po prenehanju delovnega razmerja)


UREJANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
- Postopek prijave v zavarovanje kot "samoplačnik" po zavarovalni podlagi 048 (na podlagi 20. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju)
- Postopek prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član - otrok (poglavje 2.1.2)
- Postopek prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član - "zakonec" (poglavje 2.2.2.)

ZDRAVSTVENA DEJAVNOST IN ZDRAVSTVENE STORITVE:
- 18. 2. 2021 - Določeni so novi začasni ukrepi na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE:
- 28.10.2020 - Spremembe pri zdraviliškem zdravljenju zaradi epidemije COVID-19

UVELJAVLJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV V TUJINI
- 9. 6. 2020 - Obseg pravic v času začasnega bivanja v tujini ostaja tudi v času pandemije nalezljive bolezni COVID-19 enak in obsega nujne in potrebne zdravstvene storitve v državah EU, EGP in Švici ter nujno zdravljenje in nujne zdravstvene storitve v drugih državah

ZDRAVILA IN ŽIVILA ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE:
- 27. 6. 2020 - Omejitev predpisovanja zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin

MEDICINSKI PRIPOMOČKI:
- 20. 11. 2020 - Spremembe pri izdaji medicinskih pripomočkov