Poslovanje zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Aktualne informacije ZZZS

POSLOVANJE ZZZS:

- SPREMENJEN NAČIN POSLOVANJA ZZZS s strankami po preklicu epidemije nalezljive bolezni COVID-19
- 1. 6. 2020 - Prenehanje sprememb pri rokih za uveljavljanje materialnih pravic in vlaganje zahtev pri ZZZS zaradi epidemije COVID-19
- 1. 6. 2020 - Roki za pritožbe in druga procesna dejanja v nujnih zadevah tečejo neprekinjeno

ZADRŽANOST OD DELA IN NADOMESTILO PLAČE:

- 1. 6. 2020 Spremembe pri ugotavljanju zadržanosti od dela zaradi prenehanja nekaterih ukrepov za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19
- 28. 5. 2020 - Nadomestilo plače zaradi začasne nezmožnosti za delo - COVID-19
- 28. 5. 2020 - Poenostavljeni postopki za ugotavljanje začasne zadržanosti od dela in predpisovanja medicinskih pripomočkov
- 8. 5. 2020 Uveljavitev novega vladnega Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 uvaja tudi spremembe pri ugotavljanju zadržanosti od dela
- 30. 4. 2020 - Elektronska oddaja zahtevka COVID-19 za refundacijo nadomestila plače - za delodajalce
- 29. 4. 2019 - Neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu po prenehanju delovnega razmerja v breme ZZZS
- 25. 3. 2020 - Poenostavljen postopek odobritve začasne zadržanosti od dela in podaljšanja zdraviliškega zdravljenja
- 16. 3. 2020 - Delodajalci naj v času epidemije uporabljajo elektronski zahtevek za refundacijo nadomestila plače
- 12. 3. 2020 - Odsotnost z dela zaradi zaprtja šol in vrtcev ter karantene

UVELJAVLJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV V TUJINI
- 9. 6. 2020 - Obseg pravic v času začasnega bivanja v tujini ostaja tudi v času pandemije nalezljive bolezni COVID-19 enak in obsega nujne in potrebne zdravstvene storitve v državah EU, EGP in Švici ter nujno zdravljenje in nujne zdravstvene storitve v drugih državah

UREJANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

- Postopek prijave v zavarovanje po zavarovalni podlagi 048 (na podlagi 20. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju)
- Postopek prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član - otrok (poglavje 2.1.2)
- Postopek prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član - "zakonec" (poglavje 2.2.2.)

PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE:

- 29. 3. 2020 - Odlog prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje samozaposlenim osebam od 29.3.2020 dalje

ZDRAVSTVENA DEJAVNOST IN ZDRAVSTVENE STORITVE:

- 7. 7. 2020 - Določeni so novi posebni pogoji za izvajanje zdravstvene obravnave z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19
- 9. 5. 2020 - Ponovno izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev pod posebnimi pogoji zaradi COVID-19
- 11. 4. 2020 - Začasna prekinitev izvajanja nekaterih zdravstvenih storitev in začasni ukrepi na področju zdravstvene dejavnosti zaradi COVID-19

ZDRAVILA IN ŽIVILA ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE:

- 1. 6. 2020 - Preklic obvestila o postopkih razvrščanja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene v času trajanja ukrepov zaradi epidemije z virusom COVID-19
- 12. 5. 2020 - Postopki razvrščanja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene v času trajanja ukrepov zaradi epidemije z virusom COVID-19

MEDICINSKI PRIPOMOČKI:

- 3. 4. 2020 - Poenostavljeni postopki za ugotavljanje začasne zadržanosti od dela in predpisovanja medicinskih pripomočkov
- 27. 3. 2020 - Ustavljen rok za posredovanje pobud za uvrstitev artiklov v posamezno vrsto medicinskih pripomočkov
- 23. 3. 2020 - Spremenjeno poslovanje pogodbenih dobaviteljev medicinskih pripomočkov

ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE:

- 8. 5. 2020 Uveljavitev novega vladnega Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 uvaja tudi spremembe pri zdraviliškem zdravljenju
- 25. 3. 2020 - Poenostavljen postopek odobritve začasne zadržanosti od dela in podaljšanja zdraviliškega zdravljenja
- 13. 3. 2020 - Spremembe pri zdraviliškem zdravljenju zaradi ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19

NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI:

- 8. 5. 2020 Uveljavitev novega vladnega Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 uvaja tudi spremembe sanitetnih prevozih
-
18. 3. 2020 - Neizvajanje nenujnih reševalnih prevozov zaradi epidemije COVID-19