Poslovanje zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Aktualne informacije ZZZS

POSLOVANJE ZZZS:
- SPREMENJEN NAČIN POSLOVANJA ZZZS s strankami zaradi nalezljive bolezni COVID-19

ZADRŽANOST OD DELA IN NADOMESTILO PLAČE:
- 19. 11. 2020 - Vlaganje ločenih zahtevkov za refundacije, za obračune pri razlogu izolacija - 08
- 24. 10. 2020 - Nova pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni) (velja od 24.10. do 31.12.2020)
- 24. 10. 2020 - Odsotnost z dela zaradi zaprtja šol in vrtcev ter karantene
- 24. 10. 2020 - Nadomestilo plače zaradi začasne nezmožnosti za delo - COVID-19
- 29. 4. 2019 - Neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu po prenehanju delovnega razmerja v breme ZZZS
- 16. 3. 2020 - Delodajalci naj v času epidemije uporabljajo elektronski zahtevek za refundacijo nadomestila plače

UREJANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
- Postopek prijave v zavarovanje kot "samoplačnik" po zavarovalni podlagi 048 (na podlagi 20. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju)
- Postopek prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član - otrok (poglavje 2.1.2)
- Postopek prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član - "zakonec" (poglavje 2.2.2.)

PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE:
- 29. 3. 2020 - Odlog prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje samozaposlenim osebam od 29.3.2020 dalje

ZDRAVSTVENA DEJAVNOST IN ZDRAVSTVENE STORITVE:
- 14. 11. 2020 - Določeni so novi začasni ukrepi na področju organizacije zdravstvene dejavnosti z namenom zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave pacientov

ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE:
- 28.10.2020 - Spremembe pri zdraviliškem zdravljenju zaradi epidemije COVID-19

UVELJAVLJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV V TUJINI
- 9. 6. 2020 - Obseg pravic v času začasnega bivanja v tujini ostaja tudi v času pandemije nalezljive bolezni COVID-19 enak in obsega nujne in potrebne zdravstvene storitve v državah EU, EGP in Švici ter nujno zdravljenje in nujne zdravstvene storitve v drugih državah

ZDRAVILA IN ŽIVILA ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE:
- 27. 6. 2020 - Omejitev predpisovanja zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin

MEDICINSKI PRIPOMOČKI:
- 20. 11. 2020 - Spremembe pri izdaji medicinskih pripomočkov