Snemna protetika

O snemni protetiki govorimo, kadar manjkajoče zobe nadomestimo z delno ali parcialno protezo oziroma kadar manjkajo vsi zobje v zobnem loku in se izdela totalna proteza.

Totalna proteza
Totalna proteza je snemnoprotetični zobni nadomestek v primeru popolne izgube zob v eni ali obeh čeljustnicah.

Delna (parcialna) proteza
Delna proteza je snemnoprotetični zobni nadomestek kadar zobnih vrzelih ni možno nadomestiti z mostički. Izdelana je lahko iz akrilata.

»Vizil« proteza (proteza z vlito bazo)
Proteza z vlito bazo je strokovno ustrezen izraz za »vizil« protezo. Je snemna delna proteza, katere osnova (baza) in zapone (sidrni elementi) proteze so uliti v enem delu iz kovinske stelitne zlitine ali titana.

Nezahtevna proteza ima le ulito bazo in enostavne ulite zapone, zahtevna pa poleg baze še polzila, sklepe ali vključeno snemno opornico.

Attachement (par) je strokovni pojem za tovarniško izdelana polzila ali sidra (po dvoje v paru), ki se uporabljajo za estetsko sidrenje delnih protez na prevlekah namesto vidnih zapon.