Slovar strokovnih pojmov

Akrilna prevleka: je estetska prevleka v celoti izdelana iz poliakrilatne umetne smole v naravni barvi zob. Danes se več ne uporablja, nadomeščajo jo kovinsko porcelanske in polnokeramične prevleke

Antagonisti: zobje v nasprotnem zobnem loku

Bukalna ploskev: lična ploskev zob

Cementiranje stare prevleke, demontaža: odlepljeno obstoječo prevleko lahko, če jo predhodno očistimo znova zalepimo (cementiramo) na nepoškodovan obrušeni zob.
Demontaža pomeni snetje prevleke ali mostička tako, da zarežemo v kovinsko ogrodje prevleke (prevlek) in jo (jih) razklenemo, nato pa prevleko ali mostiček odstranimo

Delna (parcialna) proteza: snemnoprotetični zobni nadomestek v primerih, ko zobnih vrzelih ni možno nadomestiti z mostički

Dentin: zobovina

Distalna ploskev: zobna ploskev, ki je v čeljusti oddaljena od sredinske ravni zobnega loka

Ekstrakcija zoba: odstranitev (izpuljenje) zoba ali zobne korenine z zobozdravniškimi klešči ali dvigali.
Eno koreninski: ekstrakcija zob, ki imajo eno korenino (praviloma sekalci in podočniki)
Več koreninski: ekstrakcija zob, ki imajo več korenin (ličniki,kočniki in modrostniki)

Fasetirane prevleke in fasetirani členi: imajo na sprednjih vidnih ploskvah kovinskega ogrodja izdelane (nanešene) fasete v naravni barvi zob iz akrilatne polimere ali kompozita

Implantat: zobni vsadek

Impregnacija (zaščita zoba): izvedemo jo s premazom obrušenih vitalnih (živih) zob, ki prepreči vdor bakterij v dentinsko rano in občutljivost na temperaturne vplive (mrzel zrak ali mrzla in vroča tekočina). Velja tudi za preobčutljive zobne vratove

Incizalni rob: grizni rob zoba na sekalcih in podočnikih

Indirektna podložitev: snemne proteze je potrebna v primerih, ko proteza zaradi sprememb podpornih tkiv (atrofije) ne prilega več natančno ležišču čeljusti. Na podlagi delovnega modela v ustih podložene proteze se ustrezno predela proteza v zobotehniškem laboratoriju: torej posredno, zato indirektna podložitev

Interkanino področje: področje sekalcev in podočnikov

Izdelava nove prevleke (fasete): če se faseta fasetirane prevleke ali fasetiranega člena obrabi, poškoduje ali izpade jo je treba obnoviti z nanosom nove plasti materiala ali prilepiti novo, izdelano v laboratoriju

Karies: zobna gniloba

Kaviteta: strokovno izdelana votlina v zobu, ki jo zapolni zobna zalivka

Kočnik - molarji: šesti in sedmi zob v zobni vrsti (šestica in sedmica)

Korenina zoba: del zoba, ki ga prekriva dlesen in se nahaja v kosti

Labialna ploskev: ustnična ploskev zob

Ličnik - premolarji: četrti in peti zob v zobni vrsti (štirica in petica)

Lingvalna ploskev: objezična ploskev

Luščenje korenin in kiretaža: odstranjevanje odmrlih trdih oblog s površine zobne korenine z ročnimi instrumenti ali konico ultrazvočnega aparata je luščenje korenin.
Kirurški postopek strganja vnetno spremenjenega tkiva ostenja dlesninega žepka pa kiretaža

Maksila: zgornja čeljust

Mandibula: spodnja čeljust

Mezialna ploskev: zobna ploskev, ki je v čeljusti bliže sredinski ravnini zobnega loka

Nazidek: fiksno-protetično koreninsko sidro v obliki obrušenega zobnega krna s koreninskim zatičem ulitim iz ustrezne kovinske zlitine, ki se cementira v predhodno strojno izoblikovan (prepariran) koreninski kanal. Izdela se na osnovi odtisa korenine zoba in prepariranega kanala.
Konfekcijski nazidek je tovarniško izdelan nazidek iz kovinske zlitine ali keramike različnih dimenzij (dolžine in debeline) s pripadajočimi enakimi svedri za preparacijo kanalov.
Nazidki služijo za sidrenje (oprijem) cementiranih prevlek in mostičev

Obrobna zapora: zatesnjen stik zobne zalivke s steno zobne kavitete

Okluzalna ploskev: grizna ploskev na ličnikih in kočnikih

Palatinalna ploskev: nebna ploskev

Pulpa: tkivo v zobni votlini, v kateri so krvne žilice in živec

Razlika med porcelansko prevleko/členom in kovinsko porcelansko prevleko/členom: Razlike ni. Porcelanska prevleka/člen ali strokovno pravilno kovinsko porcelanska prevleka/člen je fiksni zobni nadomestek, ki zaščiti ali obnovi obrabljen ali poškodovan zob oziroma nadomesti manjkajoče zobe v zobni vrsti

Reparatura:  pri reparaturi (popravilu) parcialne proteze dodamo nov ali zamenjamo odlomljen zob na protezi ali vgradimo novo zapono je to reparatura z enim elementom. Če pa nadomestimo več zob in/ali več zapon je to reparatura z dvema ali več elementi

Sekalec: prvi in drugi zob v zobni vrsti (enka in dvojka)

Ščitnik za zobe: zobni ščitniki so lahko konfekcijsko (tovarniško) ali individualno izdelani. Individualni ščitnik izdela zobotehnik v laboratoriju na podlagi delovnega modela odtisa zob, ki ga pacientu vzame zobozdravnik.
Zobni ščitniki se razlikujejo po svoji prožnosti in so lahko narejeni iz ene, dveh ali treh plasti silikonskega materiala. Individualni ščitnik lepo nalega zobem, zato z njim lažje dihamo in govorimo in nam težje izpade iz ust

Študijski model: model ki ponazarja dejansko stanje v ustih pacienta in služi za načrtovanje kirurških, protetičnih ali ortodontskih posegov, pa tudi za načrt proteze z ulito bazo

Totalna proteza: snemnoprotetični zobni nadomestek pri popolni izgubi zob v eni ali obeh čeljustnicah

Transkanino področje: področje ličnikov in kočnikov

Ulita zapona: element s katerim pritrdimo (zasidrimo) snemno parcialno protezo na zobe. Zapone so lahko ulite, ali pa oblikovane iz žice (žičnate zapone). Na zobeh delovnega modela zobotehnik izoblikuje zapone iz žice ali pa jih zmodelira iz voska in ulije iz stelitne kovinske zlitine

Vizil proteza (proteza z vlito bazo): proteza z ulito bazo je strokovno ustrezen izraz za vizil protezo. Je snemna  delna proteza katere osnova (baza) in zapone (sidrni elementi) proteze so uliti v enem delu iz kovinske stelitne zlitine.
Nezahtevna proteza ima le ulito bazo in enostavne ulite zapone, zahtevna pa razen baze še polzila, sklepe ali vključeno snemno opornico.
Attachement (par) je strokovni pojem za tovarniško izdelana polzila ali sidra (po dvoje v paru) ki se uporabljajo za estetsko sidrenje delnih protez na prevlekah, namesto vidnih zapon

Začasna proteza (žabica): snemna delna proteza, ki se izdela in vstavi v usta neposredno po izdrtju zob v vidnem predelu za čas celjenja ekstrakcijskih ran. Osnova proteze, vsak zob in vsaka zapona šteje po en element:  protezi nad 10 elementov se vsak dodani element posebej zaračuna

Začasne prevleke (provizoriji): služijo zaščiti obrušenih vitalnih (živih) zob in kot estetski nadomestek za čas, dokler v zobotehniškem laboratoriju ne izdelajo ustreznih prevlek oziroma mostičkov

Zalivke amalgamske: vsak zob ima pet zobnih ploskev.
Koliko zobnih ploskev je zaradi obrabe, zobne gnilobe ali poškodbe potrebno obnoviti ali nadomestiti toliko vrst zalivk razlikujemo: na eni, dveh, treh ali več ploskvah

Zdravljenje zoba (po kanalu): najpogostejši vzrok za zdravljenje zob je globoki karies, ki lahko privede do vnetja (pulpitis) ali celo odmrtja (nekroza) pulpnega tkiva in terja odstranitev tkiva iz pulpne votline; lahko pa je vzrok temu tudi poškodba zoba.
Odstranitev pulpe (ekstirpacija) je lahko tudi načrtovana zaradi protetičnega zdravljenja (naprava prevlek ali mostičkov). Izpraznjeno pulpno votlino je potrebno tesno zapolniti (polnitev korenine).
Vitalna ekstirpacija je odstranitev žive zobne pulpe pod lokalno anestezijo.
Trepanacija je izvrtanje dostopa do pulpne votline zaradi zdravljenja ali drenaže (odtoka) gnojne vsebine pulpne votline

Zobna krona: del zoba, ki ga vidimo

Zobni lok: stalni in mlečni zobje so v zgornji in spodnji čeljustnici razporejeni v obliki loka