Spoznaj zobe

Zobe poimenujemo glede na funkcijo, ki jo opravljajo:

Prva dva zoba (enka in dvojka) v kvadrantu se imenujeta sekalca; sekalca imata dletasto obliko, ostre robove za sekanje in grizenje hrane.

Tretji zob v zobni vrsti se imenuje podočnik; je koničaste oblike in je namenjen trganju hrane.

Četrti in peti zob v zobni vrsti (štirica in petica) se imenujeta ličnika (premolarja) in skupaj s šestim, sedmim in osmim zobom (molarji) v zobni vrsti. omogočajo drobljenje in mletje hrane.

 

Vrste zob

Zobje so trdo vpeti v
spodnjo (mandibulo)
in zgornjo (maksilo)
čeljustnico, čeljust.

Vrste zob

 

 

 

 

 


Slovar strokovnih pojmov

Slovar strokovnih pojmov

  • Sekalec: prvi in drugi zob v zobni vrsti (enka in dvojka)
  • Ličnik - premolarji: četrti in peti zob v zobni vrsti (štirica in petica)
  • Kočnik - molarji: šesti in sedmi zob v zobni vrsti (šestica in sedmica)
  • Mandibula: spodnja čeljust
  • Maksila: zgornja čeljust