7. december 2017


Ponatis zloženke "Pozdravite se brez antibiotikov" za boljše obvladovanje protimikrobne odpornosti


S ciljem zmanjšati odpornost povzročiteljev prehladnih obolenj na antibiotike smo ponatisnili zloženko za odrasle osebe z naslovom »Pozdravite se brez antibiotikov«, ki smo jo pripravili v sodelovanju s strokovnjaki infektologi UKC Ljubljana in s soglasjem RSK za splošno/družinsko medicino.

Zloženka opisuje, kako pozdraviti prehladna obolenja in kdaj nam zdravnik upravičeno predpiše antibiotik. Zloženko pošiljamo vsem zdravnikom splošne oz. družinske medicine s ciljem, da jih brezplačno posredujejo svojim pacientom v splošnih ambulantah. Za otroke pa smo z istim namenom lansko leto vsem pediatrom v Sloveniji posredovali knjižico »Moj otrok ima vročino«, ki je posebej prilagojena samo otrokom in njihovim staršem.

Povezava na sorodne informacije:
- izdaja novih strokovnih priporočil za predpisovanje antibiotikov.