19. maj 2016


Splošni dogovor za pogodbeno leto 2016


Partnerji v zdravstvu (Ministrstvo za zdravje, Zdravniška zbornica Slovenije, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) ter Vlada RS so določili besedilo Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016.

S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2016 je določen program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za pogodbeno leto 2016.