1. maj 2018


Rok, v katerem morajo pacienti vzpostaviti stik z izvajalcem zdravstvene dejavnosti v drugi državi članici Evropske unije


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah določa roke, v katerih so pacienti, izvajalcu zdravstvene dejavnosti, dolžni predložiti napotno listino (napotnico):

- napotno listino s stopnjo nujnosti nujno najpozneje naslednji dan;
- napotno listino s stopnjo nujnosti zelo hitro v 5. dneh;
- napotno listino s stopnjo nujnosti hitro ali redno v 14. dneh po njeni izdaji.

Zakon nadalje določa, da se pacienta z napotno listino, predloženo po izteku zgoraj navedenih rokov, ne uvrsti na čakalni seznam oziroma se mu ne opravi zdravstvena storitev. Njegova napotna listina tako postane neveljavna.

Zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave pacientov, se navedeni roki subsidiarno upoštevajo tudi pri uveljavljanju pravice do čezmejnega zdravstvenega varstva v drugi državi članici Evropske unije (o Pravici do načrtovanega zdravljenja v drugi državi članici Evropske unije v skladu s 44.c členom ZZVZZ si lahko preberete tukaj).

Tako bodo morali pacienti, ki bodo uveljavljali storitev, na katero so bili napoteni s strani izvajalca zdravstvenih storitev iz Slovenije, stik z izvajalcem zdravstvene dejavnosti, v drugi državi članici Evropske unije, pri katerem bodo uveljavljali zdravstveno storitev, vzpostaviti v zgoraj navedenih rokih.

Več o tem si lahko preberete tukaj.