21. julij 2017


čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017


ZZZS je objavil čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017, ki so ga na podlagi sklepov Vlade RS z dne 21.6.2017 pripravili vsi (8) partnerji v zdravstvu.

S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2017 partnerji določijo program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za pogodbeno leto 2017.