27. november 2017


Rok za javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) in 22. člena v zvezi s 3. odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO, 76/2015) objavlja oddajo nepremičnin v lasti Zavoda v najem. Podrobnosti v pripetem dokumentu.

Uradni list RS_št_63_10112017.PDF