7. november 2017


strokovni posvet "Osebna odgovornost za zdravje in dolžnosti posameznikov"


ZZZS v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Zdravniško zbornico Slovenije dne 7.11.2017 v predavalnici NIJZ, območne enote Ljubljana na Zaloški cesti 29 v Ljubljani vabi na strokovni posvet Osebna odgovornost za zdravje in dolžnosti posameznikov.

Več o programu ter namenu strokovnega posveta:

2017 - posvet Osebna odgovornost - program.pdf2017 - posvet Osebna odgovornost - program.pdf

Na posvet so vabljeni:


    - predstavniki uporabnikov sistema: predstavniki organizacij in združenj bolnikov,
    - predstavniki zastopnikov pacientovih pravic;
    - predstavniki stroke oz. strokovnih združenj: predstavniki sekcij posameznih zdravniških strok pri Zdravniški zbornici Slovenije in pri Slovenskemu zdravniškemu društvu (predstavniki zdravnikov splošne/družinske medicine, predstavniki specialističnih strok, kjer so predolge čakalne dobe in predstavniki strok, ki se srečujejo s problematiko neodzivnosti pri izvajanju nacionalnih programov, nespoštovanjem navodil pri izvajanju ukrepov ali navodil za ravnanje pri zdravljenju, nespoštovanju dogovorjenih terminov ter drugimi tovrstnimi ravnanji uporabnikov zdravstvenega sistema);
    - predstavniki institucij: Ministrstvo za zdravje RS, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zdravniška zbornica Slovenije, ZZZS in drugih;
    - predstavniki medijev.

Udeležba je zaradi prostorskih razlogov omejena, zato je udeležba možna le na podlagi prijave ustanov, ki organizirajo posvet. Kontaktna oseba: jerneja.medvesek@zzzs.si