7. november 2017


Zaključna priporočila in predlogi udeležencev po strokovnem posvetu "Osebna odgovornost za zdravje in dolžnosti posameznikov"


ZZZS je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Zdravniško zbornico Slovenije dne 7.11.2017 izvedel strokovni posvet "Osebna odgovornost za zdravje in dolžnosti posameznikov".

Udeleženci so po posvetu sprejeli naslednja zaključna priporočila in predloge:

2017-posvet Osebna odgovornost -končni zakljucki_7.11.pdf2017-posvet Osebna odgovornost -končni zakljucki_7.11.pdf

Program ter namen strokovnega posveta:

2017 - posvet Osebna odgovornost - program.pdf2017 - posvet Osebna odgovornost - program.pdf

Fotografije s posveta:

Posvet Osebna odgovornost foto 5.jpgPosvet Osebna odgovornost foto 2w.jpg

Prispevki predavateljev:

- Marjan Sušelj: Uvodni nagovor ob odprtju posveta, Uvodni nagovor Marjan Sušelj_ZZZS.pdfUvodni nagovor Marjan Sušelj_ZZZS.pdf
- Božidar Voljč: Osebna odgovornost in dolžnosti bolnikov – osnovne dileme in omejitve,Božidar Voljč.docx
- Danica Rotar Pavlič: Odgovornost bolnikov in zdravstvena pismenost v Sloveniji, Danica Rotar Pavlinič.pptx
- Duša Hlade Zore: Sistemski okvir za dolžnosti pacientov v Sloveniji, Dusa Hlade Zore pptx.pptx

- Mojca Senčar: Kako more/mora ravnati bolnik glede svojega zdravja, Mojca Senčar.doc
- Jožica Maučec Zakotnik: Sistemski okvir za izvajanje programov krepitve zdravja in državnih preventivnih programov, Posvet Sistemsi okvir za izvajanje programov krepitve zdravja_JMZ.ppt
- Ivan Eržen: Podpora javnega zdravja izvajanju programov krepitve zdravja in preventive ter ukrepi za večjo odzivnost na programe, Ivan Eržen.pptx
- Antonija Poplas Susič: Odgovorno sodelovanje in avtonomnost bolnikov kot pogoj za kakovostno upravljanje kroničnih bolezni, poplas susič.pptx
- Mitja Košnik: Komunikacija med primarno in sekundarno ravnijo, odgovorno ravnanje bolnikov in drugi dejavniki dostopa do specialističnih storitev,Mitja Košnik1.ppt
- Boris Kramberger: Osebna odgovornost in dolžnosti zavarovancev – osnovne opredelitve in pristopi.Boris Kramberger.pptx