30. november 2017


Uveljavitev 2 novih terapevtskih skupin zdravil za zdravljenje astme in novih najvišjih priznanih vrednosti za zdravila


Od 30. novembra 2017 dalje veljajo nove najvišje priznane vrednosti za posamezne skupine medsebojno zamenljivih zdravil in najvišje priznane vrednosti za terapevtske skupine zdravil. Nov seznam najvišjih priznanih vrednosti je objavljen na spletnih straneh ZZZS.

Od 30. novembra 2017 se uveljavljata tudi 2 novi terapevtski skupini zdravil za zdravljenje astme (povezava na sklep za prvo skupino ter na sklep za drugo skupino) - povezava na Centralno bazo zdravil za prvo skupino in povezava na Centralno bazo zdravil za drugo skupino, ki vam zagotavlja informacije o zdravilih brez doplačil, morebitni vključenosti zdravila v terapevtsko skupino zdravil ali v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ter o informativnem doplačilu.

Povezava na ČISTOPIS seznama zdravil in živil za posebne zdravstvene namene, ki so razvrščena na pozitivno ali vmesno listo, seznam bolnišničnih zdravil, seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo ter seznam najvišjih priznanih vrednosti za živila za posebne zdravstvene namene

Ob uvedbi nove terapevtske skupine zdravil z 30. novembrom 2017 je ZZZS izdal tudi bilten Recept št. 1/2017 z dne 23.11.2017 , ki je namenjen informiranju zdravnikov, ki predpisujejo zdravila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, in lekarnam.

Povezava na sorodne informacije:

- tiskovna konferenca ZZZS z dne 5.12.2017