23. in 24. november 2017


Razgovori organov za zvezo Republike Slovenije in Republike Makedonije


Od 23. do 24. novembra 2017 so v Ljubljani potekali razgovori organov za zvezo Republike Slovenije in Republike Makedonije, s področja zdravstvenega zavarovanja. Delegacijo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je vodila ga. Eva Godina, višja področna svetovalka Področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje, delegacijo Fonda za zdravstveno zavarovanje Makedonije je vodil g. Vulnet Murseli, direktor Sektorja za izvajanje mednarodnih sporazumov o socialnem zavarovanju.
Delegaciji sta obravnavali odprta vprašanja izvajanja Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo ter Administrativnega sporazuma, za katera sta obe strani ugotovili, da poteka dobro, prav tako tudi izvajanje Dogovora o uporabi Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja na območju Republike Makedonije.

Foto 1.jpg

Na sliki od leve proti desni:
predstavniki makedonske delegacije ga. Daniela Jovceska Gjurovska, ga. Dijana Vasileska, g. Vulnet Murseli ter predstavnici slovenske delegacije ga. Eva Godina in ga. Mirjam Erjavec.