31. avgust 2017


Rok za prijavo na razpis programov zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017


ZZZS je 15. julija 2017 v časniku Dnevnik objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017. Razpis zajema naslednja področja:
  • - splošno in dispanzersko dejavnost,
  • - zobozdravstveno dejavnost,
  • - dejavnost reševalne službe in nujne medicinske pomoči,
  • - specialistično ambulantno dejavnost in dejavnost dializ,
  • - specialistično bolnišnično dejavnost,
  • - zdraviliško zdravstveno dejavnost,
  • - lekarniško dejavnost,
  • - dejavnost zdravstvene nege in druge zdravstvene dejavnosti, ki jih opravljajo domovi za starejše in drugi socialnovarstveni zavodi ali gospodarske družbe,
  • - dejavnost Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Na razpis se lahko prijavijo javni zdravstveni zavodi, gospodarske družbe in drugi zavodi ter zasebni zdravstveni delavci, ki imajo dovoljenje in koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe in še nimajo sklenjene pogodbe z ZZZS, oziroma se prijavljajo za opravljanje dejavnosti, ki je doslej še niso izvajali.

Rok za prijavo na razpis ter predložitev zahtevanih dokumentov je 31. 8. 2017.

Razpisno dokumentacijo je moč prevzeti tudi osebno na sedežu ZZZS v Ljubljani, Miklošičeva 24 in na sedežih območnih enotah Zavoda v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem.