23. okotber 2017


Izid nove knjižice "Kako do zdravnika in drugih zdravstvenih delavcev"


ZZZS je z namenom informiranja zavarovanih oseb o njihovi pravici do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda izdal novo knjižico "Kako do zdravnika in drugih zdravstvenih delavcev". V brošuri boste tako našli informacijo, kje si lahko poiščete zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca, ko zbolite oziroma ko potrebujete zdravniško pomoč. Večji del te knjižice je namreč namenjen osnovnim podatkom o izvajalcih zdravstvenih storitev oziroma seznamu zdravstvenih in drugih zavodov ter zasebnikov, s katerimi je ZZZS do oktobra 2017 sklenil pogodbo in predstavljajo mrežo javne zdravstvene službe. Sledi dodatek s seznamom pooblaščenih dobaviteljev, lekarn in izposojevalnic medicinskih pripomočkov, pri katerih si lahko zavarovane osebe v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja dobavijo ali si izposodijo medicinski pripomoček, če za to izbrani osebni zdravnik ali drugi pooblaščeni zdravnik specialist ugotovi strokovno utemeljitev in nam ga predpiše s posebno naročilnico. Zadnji in manjši del knjižice je namenjen seznamu območnih enot in izpostav ZZZS, kjer lahko zavarovane osebe pridobijo podrobnejše informacije o uresničevanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ali naslovijo pritožbo v zvezi z uresničevanjem pravic.

Knjižica je izšla tudi v tiskani obliki in jo je moč brezplačno pridobiti na vseh območnih enotah in izpostavah ZZZS.