21. november 2017


Odziv na članek v časniku Dnevnik z dne 21.11.2017 (težave zavarovancev pri izbiri osebnega zdravnika)


V članku z naslovom »Marsikje ni več mogoče najti osebnega zdravnika« (časnik Dnevnik 21.11.2017, stran 1 in 3) je objavljena netočna izjava direktorja Združenja zdravstvenih zavodov, g. Metoda Mezka, da je veljavno določbo Splošnega dogovora glede opredeljevanja novih zavarovancev pri izbranemu osebnemu zdravniku predlagal ZZZS, Vlada RS pa jo je potrdila. Iz dokumentacije namreč izhaja, da ZZZS v zvezi s tem ni predlagal nobene spremembe, temveč je določene spremembe predlagalo omenjeno združenje, Vlada RS pa je nato dokončno (drugače) opredelila to določbo na podlagi sporazuma s Sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije - FIDES. ZZZS je na možne težave pri izvajanju te nove določbe opozarjal že pred spremembo.

Zavarovane osebe obveščamo, da so podatki o tem, katerega osebnega zdravnika si lahko izberejo, objavljeni na spletni strani ZZZS (https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/ioz/). Konkretno za izpostavljeni zdravstveni dom v Mariboru podatki kažejo, da 21 splošnih in otroških zdravnikov še ne dosega slovenskega povprečja v dejavnosti, 12 splošnih zdravnikov pa ne dosega 2.100 glavarinskih količnikov. V celotni izpostavi Maribor pa 32 zdravnikov ne dosega slovenskega povprečja v dejavnosti in 17 zdravnikov ne dosega 2.100 glavarinskih količnikov. To so torej zdravniki, ki si jih zavarovane osebe praviloma lahko izberejo.

V kolikor bi zavarovane osebe imele težave pri izbiri osebnega zdravnika, naj se z vprašanjem oz. pritožbo obrnejo na vodstvo zdravstvenega zavoda, kjer si želijo izbrati osebnega zdravnika, če pri tem ne bodo uspešne pa na območno enoto ZZZS, kjer ima zdravnik oz. zdravstveni zavod sedež. Na podlagi pritožbe bo ZZZS preveril, ali je prišlo do kršitve pogodbe med zdravstvenim zavodom in ZZZS ter bo temu ustrezno ukrepal.