13. in 14. april 2016


Razgovori organov za zvezo Republike Slovenije in Republike Srbije na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja


13. in 14. aprila 2016 so v Beogradu v prostorih Zavoda za socialno zavarovanje potekali razgovori organov za zvezo Republike Slovenije in Republike Srbije na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. S strani Republike Slovenije je razgovore vodila Eva Godina, višja področna svetovalka na Področju za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje na Direkciji ZZZS, v slovenski delegaciji pa so bili še Irena Jezeršek, samostojna svetovalka področja, Tanja Nose, svetovalka na navedenem področju ter Štefan Žerdin, vodja oddelka informacijski center, ZZZS, OE Murska Sobota . S strani Republike Srbije je razgovore vodil Zoran Panović, direktor Zavoda za socialno zavarovanje, v srbski delegaciji pa so bili še Miloš Nikać, pomočnik direktorja navedenega Zavoda, Aleksandra Hranjec, vodja Skupine za izvajanje mednarodnih pogodb na področju zdravstvenega zavarovanja na Zavodu, Marko Strelec in Aleksandra Jović, svetovalca v skupini za izvajanje mednarodnih pogodb na področju zdravstvenega zavarovanja na Zavodu, Miloš Šukalo, vodja oddelka za obračun stroškov po mednarodnih sporazumih, Republiški zavod za zdravstveno zavarovanje, Nemanja Jovičić, pomočnik direktorja oddelka za razvoj informacijskih tehnologij, Republiški zavod za zdravstveno zavarovanje ter Dragan Radošević, načelnik 4. oddelka za zadeve z vojaškimi zavarovanci - Beograd, Zavod za socialno zavarovanje vojaških zavarovancev (fotografija).

Na razgovorih je bilo ugotovljeno, da izvajanje Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo poteka dobro in da nobena stran ne beleži večjih problemov. Ob tem sta obe strani predstavili nekaj odprtih primerov in se dogovorili za rešitve. Delegaciji sta izmenjali tudi informacije o spremembah nacionalne zakonodaje na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v obeh državah ter obvestili o novostih na tem področju. Prav tako pa sta izmenjali informacije o izkušnjah na področju elektronske izmenjave podatkov za obračune dejanskih in pavšalnih stroškov ter se dogovorili za postopke ter izgradnjo strukture podatkov, ki bi se izmenjevali pri obračunavanju stroškov zdravstvenih storitev. Dogovorjeno je bilo, da se pristopi k uvedbi elektronske izmenjave podatkov za obračun dejanskih in pavšalnih stroškov med državama.

1. Fotografija vodij obeh dveh delegacij:
IMG_1224.JPG

2. Fotografija članov obeh dveh delegacij:
IMG_1233.JPG