12. maj 2017


Izšel novi ZZZS Občasnik Akti & Navodila št. 1/2017


Izšla je nova številka ZZZS Občasnika Akti & Navodila št. 1/2017, ki je namenjen zlasti izvajalcem zdravstvenih storitev in dobaviteljem medicinskih pripomočkov, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS.

Pregled izbranih tem iz novega ZZZS Občasnika Akti & Navodila št. 1/2017:
- razvojne novosti: podatki o izdatkih za zdravstvene storitve na spletnem portalu ZZZS, elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač, program presejanja diabetične retinopatije, program farmacevtskega svetovanja,
- novi predpisi in obvestila s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja v obdobju maj 2016 - april 2017,
- Pravilnik o nadzorih,
- Navodila določitve deleža obveznega zdravstvenega zavarovanja in vsebine obravnave,
- Navodilo o uresničevanju pravice zavarovancev do začasne zadržanosti od dela in do nadomestila plače,
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo pri nosečnicah,
- izvajanje 1. točke 25. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (storitve estetskih operacij),
- zdraviliško zdravljenje po spremembi Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2014,
- drugo (aktualne informacije in poročila).

Povezava na arhiv ZZZS Občasnikov Akti & Navodila