28. november 2016


Uveljavitev 1 nove terapevtske skupine zdravil s somatropinom in novih najvišjih priznanih vrednosti za zdravila


Od 28. novembra 2016 dalje veljajo nove najvišje priznane vrednosti za posamezne skupine medsebojno zamenljivih zdravil in najvišje priznane vrednosti za terapevtske skupine zdravil. Nov seznam najvišjih priznanih vrednosti je objavljen na spletnih straneh ZZZS.

Od 28. novembra 2016 se uveljavlja tudi 1 nova terapevtska skupina zdravil terapevtska skupina zdravil s somatropinom (povezava na sklep) - povezava na Centralno bazo zdravil vam zagotavlja informacije o zdravilih brez doplačil, morebitni vključenosti zdravila v terapevtsko skupino zdravil ali v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ter o informativnem doplačilu.

Povezava na ČISTOPIS seznama zdravil in živil za posebne zdravstvene namene, ki so razvrščena na pozitivno ali vmesno listo, seznam bolnišničnih zdravil, seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo ter seznam najvišjih priznanih vrednosti za živila za posebne zdravstvene namene

Ob uvedbi nove terapevtske skupine zdravil z 28. novembrom 2016 je ZZZS izdal tudi bilten Recept št. 2/2016 z dne 23.11.2016 , ki je namenjen informiranju zdravnikov, ki predpisujejo zdravila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, in lekarnam.

Povezava na sorodne informacije:

- tiskovna konferenca ZZZS z dne 4.4.2016

- terapevtske skupine zdravil za paciente varne in cenovno ugodne.

Show details for Podatki o posegih v dokumentPodatki o posegih v dokument
©ZZZS IC Ljubljana