29. januar 2018


Rok za ponudbo na javnem razpisu za izvajanje programov izdaje in izposoje medicinskih pripomočkov


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je dne 19.12.2017 objavil Javni razpis za izvajanje programov izdaje in izposoje medicinskih pripomočkov. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ZZZS na naslovu: https://partner.zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/medicinski_pripomocki/zagotavljanje_pri_dobaviteljih/javni_razpisi

Za pravočasno šteje ponudba, ki bo v vložišče ZZZS prispela do 29. 1. 2018 do 10. ure.