Z gibanjem do zdravja

« nazaj

PREIZKUS TELESNE ZMOGLJIVOSTI

hojaPreizkus hoje na 2 kilometra je enostaven, natančen in varen test za določanje telesne zmogljivosti odraslih na podlagi dobljenih rezultatov: časa hoje, srčnega utripa ob koncu hoje, starosti, spola, telesne teže in telesne višine.

Preizkus hoje na 2 kilometra je primeren za telesno nedejavne in zmerno dejavne ljudi in ga lahko ponovite po nekaj mesecih vadbe in tako spremljate večanje svoje telesne zmogljivosti.

Če se želite udeležiti preizkusa hoje, se v vašem zdravstvenem domu pozanimajte o natančnem datumu in kraju preizkusa hoje. Če imate kakršnekoli zdravstvene težave, se o preizkusu hoje najprej posvetujte s svojim zdravnikom!

Udeležite se zdravstveno-vzgojnih delavnic »TELESNA DEJAVNOST – GIBANJE« in »TEST HOJE«, ki se izvajajo v vašem zdravstvenem domu!

ZZZS in CINDI Slovenija priporočata:

Preprečite ali odložite bolezen, ohranite in okrepite svoje zdravje z redno telesno dejavnostjo vsaj petkrat tedensko po 30 minut, pri čemer naj vam nekoliko naraste srčni utrip, postane toplo in ste vsaj 15 minut malo zadihani. Če imate kakršnekoli zdravstvene težave, se pred začetkom telesne dejavnosti najprej posvetujte s svojim zdravnikom!

zdravje

ZZZS in CINDI Slovenija priporočata:

Preverite vašo telesno zmogljivost in druge dejavnike tveganja za nastanek krončnih nenalezljivih bolezni s preizkusom hoje na 2 kilometra, ki ga izvaja zdravstveni dom v vaši regiji v sodelovanju s športnim društvom.