1. junij 2004
ZZZS je pričel izdajati evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja - slovenska kartica ostaja še naprej veljavna!!!


ZZZS je od 1. junija 2004 pričel izdajati evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, in sicer zavarovanim osebam, ki kartico predhodno naročijo preko interneta, samopostrežnih terminalov in območnih enot ali izpostav ZZZS. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja se uporablja izključno za uveljavljanje pravice do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev med bivanjem v drugih državah članicah Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP), za druge države sveta pa priporočamo, da si priskrbite konvencijsko potrdilo, ki ga za državo Hrvaško, Makedonijo in Romunijo izdaja ZZZS oziroma da sklenete komercialno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini. V Bolgariji lahko slovenske zavarovane osebe uveljavljajo nujne zdravstvene storitve na podlagi potnega lista in veljavne slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja. V Sloveniji pa slovenske zavarovane osebe uveljavljajo zdravstvene storitve in druge pravice iz zdravstvenega zavarovanja še vedno izključno na podlagi nacionalne, slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja. Za boljšo obveščenost je ZZZS izdal tudi posebno informativno zloženko "Kaj je dobro vedeti o zdravstvenem zavarovanju pred odhodom v tujino", za izvajalce zdravstvenih storitev pa je izdal okrožnico z navodilom, kako tuje osebe, ki so zavarovane v drugih državah članicah EU in EGP, uveljavljajo nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v Sloveniji.

Vzorčni izvod sprednje strani evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
(sprednja stran je predpisana in enotna za vse države članice Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora).
    sprednja stran_12.5.2004.jpg