ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Sklep generalnega direktorja ZZZS
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti: 30.09.2019
Začetek uporabe: 30.09.2019

Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  Pravilnik o razvrščanju zdravil na listo (Uradni list RS, št. 35/13), Sklep Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 9001-8/2013-DI/9 z dne 19. 6. 2013
Na podlagi prvega odstavka 43. člena Pravilnika o razvrščanju zdravil na listo (Uradni list RS, št. 35/13) in sklepa Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 9001-8/2013-DI/9 z dne 19. 6. 2013, je generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije sprejel


SKLEP O DOLOČITVI NAJVIŠJIH PRIZNANIH VREDNOSTI
ZA SKUPINE MEDSEBOJNO ZAMENLJIVIH ZDRAVIL IN
ZA TERAPEVTSKE SKUPINE ZDRAVIL


1. člen

Ta sklep določa najvišje priznane vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in najvišje priznane vrednosti za naslednje terapevtske skupine zdravil:
  · terapevtsko skupino zdravil zaviralcev protonske črpalke, določeno s sklepom Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 9001-8/2013-DI/8 z dne 19. 6. 2013,

  · terapevtsko skupino zdravil z imatinibom, določeno s sklepom Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 9001-17/2013-DI/10 z dne 28. 1. 2014,

  · terapevtsko skupino zdravil z acetilsalicilno kislino 100 mg, določeno s sklepom Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 9001-17/2013-DI/9 z dne 28. 1. 2014,

  · terapevtsko skupino zdravil s triptani, določeno s sklepom Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 9001-8/2014-DI/9 z dne 13. 5. 2014,

  · terapevtsko skupino zdravil z lokalnim delovanjem za zdravljenje alergijskega rinitisa, določeno s sklepom Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 9001-4/2016-DI/10 z dne 26. 2. 2016,

  · terapevtsko skupino zdravil s somatropinom, določeno s sklepom Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 9001-18/2016-DI/25 z dne 15. 9. 2016,

  · terapevtsko skupino zdravil inhalacijskih glukokortikoidov, določeno s sklepom Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 9001-11/2017-DI/32 z dne 21. 9. 2017,

  · terapevtsko skupino zdravil kombinacij adrenergikov in inhalacijskih glukokortikoidov, določeno s sklepom Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 9001-11/2017-DI/33 z dne 21. 9. 2017,

  · terapevtsko skupino zdravil zaviralcev angiotenzinske konvertaze, določeno s sklepom Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 9001-12/2017-DI/20 z dne 18. 10. 2017,

  · terapevtsko skupino zdravil antagonistov angiotenzina II, določeno s sklepom Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 9001-10/2018-DI/12 z dne 11. 7. 2018,

  · terapevtsko skupino zdravil s filgrastimom, določeno s sklepom Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 9001-12/2018-DI/3 z dne 9. 8. 2018,

  · terapevtsko skupino zdravil z dolgo delujočimi oblikami filgrastima, določeno s sklepom Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 9001-12/2018-DI/5 z dne 9. 8. 2018,

  · terapevtsko skupino zdravil za zniževanje holesterola, določeno s sklepom Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 9001-12/2018-DI/7 z dne 9. 8. 2018 in

  · terapevtsko skupino zdravil z lokalnim delovanjem za zdravljenje glavkoma, določeno s sklepom Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 9001-15/2018-DI/3 z dne 14. 11. 2018.Pri določitvi najvišjih priznanih vrednosti iz prejšnjega odstavka so upoštevani zadnjih dostopni mesečni podatki o izdanih zdravilih v mesecu avgustu 2019.

Najvišje priznane vrednosti iz prvega odstavka tega člena so določene v prilogah, ki sta sestavni del tega sklepa.


2. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil, številka 020-1/2019-DI/17 z dne 8. 7. 2019.


3. člen

Ta sklep se objavi na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in začne veljati 30. septembra 2019.


Številka: 020-1/2019-DI/25
Ljubljana, 9. 9. 2019
Generalni direktor
Marjan Sušelj


Prilogi:

Najvišje priznane vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil
Najvišje priznane vrednosti za terapevtske skupine zdravil

NPV za skupine medsebojno zamenljivih zdravil september 2019.pdfNPV za skupine medsebojno zamenljivih zdravil september 2019.pdf NPV za terapevtske skupine zdravil september 2019.pdfNPV za terapevtske skupine zdravil september 2019.pdf


Sklep NPV september 2019.PDFSklep NPV september 2019.PDF
_____________________________________

ARHIV
Arhiv sklepov.zipArhiv sklepov.zip
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane