Postopki razvrščanja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene v času trajanja ukrepov zaradi epidemije z virusom COVID-19


1. 6. 2020 - Obvestilo vsem predlagateljem in pobudnikom vlog in pobud za razvrščanje zdravil in živil za posebne zdravstvene namene o PREKLICU obvestila o spremembah v postopkih razvrščanja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene v času trajanja ukrepov zaradi epidemije z virusom COVID-19
Obvestilo o postopkih razvrščanja v času epidemije koronavirusa_preklic .pdf

12. 5. 2020 - Obvestilo vsem predlagateljem in pobudnikom vlog in pobud za razvrščanje zdravil in živil za posebne zdravstvene namene o postopkih razvrščanja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene v času trajanja ukrepov zaradi epidemije z virusom COVID-19
Obvestilo o postopkih razvrščanja v času epidemije koronavirusa_(2) .pdf