Poslovanje ZZZS s strankami zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19


Zaradi zagotavljanja varnosti zavarovanih oseb in nemotenega uresničevanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za stranke zaprl poslovalnice, ki delujejo na izpostavah območnih enot ZZZS. Odprte ostajajo poslovalnice na sedežih vseh območnih enot ZZZS, ki pa poslujejo na način, da so fizični stiki ob obisku stranke onemogočeni. Stranke naprošamo, da zadeve v zvezi z urejanjem zavarovanja in uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja urejajo elektronsko, po elektronski ali navadni pošti oziroma prek telefona, in se pri območnih enotah ZZZS osebno zglasijo le, če je to nujno potrebno in nimajo znakov okužbe. Za zavezance za prijavo in za prispevek (delodajalce), izvajalce zdravstvenih storitev, dobavitelje medicinskih pripomočkov in druge partnerje v zdravstvu pa ima ZZZS uveljavljeno elektronsko poslovanje kot prevladujoč način poslovanja, zato jih naprošamo, da stike z ZZZS vršijo »na daljavo« oziroma preko telefona. ZZZS bo na tak način še naprej zagotavljal stabilno financiranje slovenskega zdravstvenega sistema in uresničevanje pravic zavarovanih oseb. Zaradi spremenjenega poslovanja večje število delavcev ZZZS delo opravlja preko telefona, zato zaradi povečenega števila telefonskih klicev stranke obveščamo, da se lahko zgodi, da nekatere telefonske številke delavcev ZZZS niso vedno dosegljive. Stranke prosimo za razumevanje.

Za stranke ostajajo odprte naslednje poslovalnice na sedežih vseh območnih enot ZZZS:
  * Območna enota Celje, Gregorčičeva ulica 5a, 3000 Celje, tel. št. 03/42 02 000, e-pošta: OECE@zzzs.si,
  * Območna enota Koper, Martinčev trg 2, 6000 Koper, tel. št. 05/66 87 200, e-pošta: OEKP@zzzs.si,
  * Območna enota Krško, Bohoričeva ul. 9, 8270 Krško, tel. št. 07/49 02 490, e-pošta OEKK@zzzs.si,
  * Območna enota Kranj, Zlato polje 2, 4000 Kranj, tel. št. 04/23 70 100, e-pošta: OEKR@zzzs.si,
  * Območna enota Ljubljana, Miklošičeva c. 24, 1507 Ljubljana, tel. št. 01/30 77 200, e-pošta: OELJ@zzzs.si,
  * Območna enota Maribor, Sodna ul. 15, 2000 Maribor, tel. št. 02/29 09 300, e. pošta: OEMB@zzzs.si,
  * Območna enota Murska Sobota, Slovenska ul. 48, 9000 Murska Sobota, tel. št. 02/53 61 550, e-pošta: OEMS@zzzs.si,
  * Območna enota Nova Gorica, Gradnikove brigade 1, 5000 Nova Gorica, tel. št. 05/33 81 000, e-pošta: OENG@zzzs.si,
  * Območna enota Novo mesto, Prešernov trg 7, 8000 Novo mesto, tel. št. 07/39 33 500, e-pošta: OENM@zzzs.si,
  * Območna enota Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11 B, 2390 Ravne na Koroškem, tel. št. 02/82 10 100, e-pošta: OERV@zzzs.si.

Poslovalnice pri območnih enotah ZZZS s strankami poslujejo tako, da se onemogoči fizični stik, npr. z uporabo domofonov, preko stekla in drugimi ukrepi, s katerimi se onemogoči prenos virusa.

Stranke lahko zadeve v zvezi z urejanjem zavarovanja in uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja urejajo ali preverjajo:


Stranke prosimo za razumevanje in njihovo odgovorno sodelovanje v boju proti epidemiji nalezljive bolezni.

Dodatne informacije:

Sprememba rokov za uveljavljanje materialnih pravic in vlaganje zahtev pri ZZZS zaradi epidemije COVID-19

Seznam kontaktnih naslovov enot ZZZS