Odnosi z mediji


ZZZS zagotavlja javnost dela organov upravljanja ZZZS in strokovne službe ZZZS skladno z načeli celovitega, točnega in rednega informiranja o temah s področja izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V ta namen ZZZS redno posreduje sporočila za javnost Slovenski tiskovni agenciji in uredništvom medijev, organizira tiskovne konferencein vabi novinarje na seje skupščine ZZZS.

Odnose z mediji na nacionalni ravni izvaja in koordinira Direkcija ZZZS:

vodja - direktor sektorja za informiranje in odnose z javnostjo:
Damjan Kos, univ. dipl. fil. in soc. kult.
telefon: 01/30-77-374 ali 01/30-77-296
e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS)

strokovni sodelavec:
Peter Rutar, univ. dipl. prav.
telefon: 01/30-77-415 ali 01/30-77-296
e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS)


Odnose z mediji na regionalni ravni izvajajo direktorji območnih enot ZZZS.