Roki za pritožbe in druga procesna dejanja v nujnih zadevah tečejo neprekinjeno


1. 6. 2020 - Prenehanje veljavnosti začasnih ukrepov v zvezi z upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (prenehanje sprememb rokov za uveljavljanje materialnih pravic in vlaganje zahtev pri ZZZS zaradi epidemije COVID-19). Na podlagi sklepa Vlade RS o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki začne veljati 1. 6. 2020, prenehajo veljati vsi ukrepi, sprejeti na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

ZZUSUDJZ, Odlok_PRENEHANJE UKREPOV_1.6.2020.pdf

29. 3. 2020 - Stranke obveščamo, da je dne 29. 3. 2020 začel veljati Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Glede na sprejeti interventni zakon roki za pritožbe in druga procesna dejanja v nujnih zadevah tečejo neprekinjeno. Glede na navedeno je potrebno vložiti pritožbo oz. opraviti drugo procesno dejanje v roku, ki je določen v upravnem aktu, ne glede na obstoj epidemije bolezni COVID-19. Seznam vseh nujnih zadev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je razviden iz priložene datoteke.

ZZUSUDJZ_ZZZS interno obvestilo_Priloga - seznam nujnih zadev_verzija 2.0.docx
Roki za pritožbe in druga procesna dejanja v ostalih zadevah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (zadevah, ki niso nujne), v času veljavnosti interventnega zakona (tj. od 29. 3. 2020 do sprejetja sklepa Vlade Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020) ne tečejo (tako roki, ki so pričeli teči pred začetkom veljavnosti zakona – pred 29. 3. 2020 in se na dan 28. 3. 2020 še niso iztekli, kot tudi roki, ki so začeli teči po uveljavitvi zakona – od 29. 3. 2020 dalje).

Več informacij o tem.