Neizvajanje nenujnih reševalnih prevozov zaradi epidemije COVID-19


18. 3. 2020 - Odlok Vlade RS o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določa prekinitev izvajanja preventivnih zdravstvenih storitev, izvajanja zobozdravstvenih storitev, vseh specialističnih pregledov in operativnih posegov, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic. Nadalje iz 2. člena odredbe izhaja, da se odpove izvanje tudi vseh "drugih nenujnih oblik zdravljenja". V to skupino sodijo tudi nenujni reševalni prevozi. Izvajajo se torej le nujni reševalni prevozi, prevozi na dializo in z dialize ter prevozi onkoloških bolnikov. Odlok ne navaja sanitenih ali reševalnih vozil, temveč opredeljuje izvajanje storitev glede na zdravstveno stanje pacienta.