Spremembe rokov za uveljavljanje materialnih pravic in vlaganje zahtev pri ZZZS zaradi epidemije COVID-19


1. 6. 2020 - Prenehanje veljavnosti začasnih ukrepov v zvezi z upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (prenehanje sprememb rokov za uveljavljanje materialnih pravic in vlaganje zahtev pri ZZZS zaradi epidemije COVID-19). Na podlagi sklepa Vlade RS o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki začne veljati 1. 6. 2020, prenehajo veljati vsi ukrepi, sprejeti na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

ZZUSUDJZ, Odlok_PRENEHANJE UKREPOV_1.6.2020.pdfZZUSUDJZ, Odlok_PRENEHANJE UKREPOV_1.6.2020.pdf

1. 5. 2020 - V Uradnem listu RS, št. 61/20 z dne 30. 4. 2020 je bil objavljen Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu: ZZUSUDJZ-A), ki je začel veljati v petek, 1. 5. 2020.

ZZUSUDJZ-A posega v Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 z dne 28. 3. 2020; v nadaljnjem besedilu: ZZUSUDJZ), ki velja od 29. 3. 2020 dalje, in sicer prinaša novosti glede vročanja v nenujnih zadevah, ki je od 1. 5. 2020 omogočeno na način, kot je predstavljen v nadaljevanju. Glede ureditve teka rokov v nenujnih zadevah ter ureditve teka rokov in vročanja v nujnih zadevah po ZZUSUDJZ ni sprememb.

Tako še nadalje roki za uveljavljanje materialnih pravic (rok, v katerem mora stranka zahtevati pravico, sicer jo izgubi) ne tečejo. Če bi se ta rok iztekel v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, se podaljša, tako da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov v skladu z ZZUSUDJZ.

Ostali roki (roki, ki so določeni v izreku ali pravnem pouku odločbe ali sklepa oziroma v dopisu):

- v nujnih zadevah – roki tečejo. Osebno vročanje se opravi tako, da se v hišnem predalčniku pusti obvestilo, po 15 dneh pa tudi pošiljko (s 15. dnem od obvestila se šteje, da je vročitev opravljena).

- v nenujnih zadevah – roki ne tečejo. Vročanje se na podlagi ZZUSUDJZ-A od 1. 5. 2020 dalje ponovno opravlja. Vročitev se opravi z vložitvijo neposredno v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal naslovnika. Vročitev se šteje za opravljeno šesti delovni dan (oz. dvajseti delovni dan, če se vročitev opravlja v tujino) od dneva odpreme. Naslovnik lahko ugovarja, da dokumenta, ki je bil odposlan, ni prejel ali da ga je prejel kasneje (izpodbojna domneva o vročitvi). Nujne zadeve so navedene v prilogi. Vlaganje zahtev:

- stranke lahko pisne vloge vlagajo tudi po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način (stranko že poznamo, stranka navede več identifikatorjev);

- izbrani osebni zdravniki pri pošiljanju medicinske dokumentacije uporabljajo dogovorjen način pošiljanja (zazipane kriptirane datoteke).

Seznam nujnih zadev:


ZZUSUDJZ_ZZZS interno obvestilo_Priloga - seznam nujnih zadev_verzija 2.0.docx