Omejitev predpisovanja zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin


Z Odlokom o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin (Uradni list RS, št. 91/20 z dne 26. 6. 2020) je Vlada Republike Slovenije, za čas nalezljive bolezni COVID-19, zaradi nemotene in ustrezne preskrbe z zdravili, omejila predpisovanje in izdaja zdravil z učinkovino:

‒ klorokin s klasifikacijsko oznako P01BA01 po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (v nadaljnjem besedilu: klorokin) ali
‒ hidroksiklorokin s klasifikacijsko oznako P01BA02 po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (v nadaljnjem besedilu: hidroksiklorokin).

Zdravila z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin sme predpisati le zdravnik specialist revmatolog ali specialist dermatovenerolog, in sicer za zdravljenje pacientov z revmatoidnim artritisom ali eritematoznim lupusom, ali osebni zdravnik, kadar po navodilu revmatologa ali dermatovenerologa nadaljuje zdravljenje pacienta.

Zdravilo z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin se ne sme predpisovati na recept za lastno uporabo ali na samoplačniški recept.

Odlok je pričel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, t.j. 27. 6. 2020.