INDOK- knjižnica ZZZS

Osnovni namen INDOK službe je zbirati publikacije in dokumente, ki so rezultat Zavodovih aktivnosti
ter ostalo strokovno literaturo s širšega področja zdravstvenega zavarovanja in je registrirana kot specialna knjižnica.

Iskanje literature po knjižničnih zbirkah

Javna zbirka knjig, serijskih publikacij in avdiovizualnega gradiva je preko interneta na voljo uporabnikom oziroma širši javnosti obenem
z bibliografijo (javne objave) raziskovalnih in razvojnih delavcev Zavoda. Nekatere specialne storitve oziroma zbirke pa so dostopne le v prostorih knjižnice.

Medbibliotečno sodelovanje

Naročila za posredovanje informacij oz. medbibliotečno izposojo pošljite na naslov:


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
INDOK služba
Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana
Fax: 01/231-21-82
tel. 01/ 30-77-238
ali 01/30-77-541
E-mail: DI@zzzs.si