Sistem e-Poizvedbe


1. Elektronsko posredovanje osebnih podatkov iz evidence zavarovanih oseb

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) ima vzpostavljen sistem e-Poizvedbe za elektronsko posredovanje osebnih podatkov o zavarovanih osebah upravičencem z ustrezno pravno podlago.

Posredovanje podatkov poteka prek spletne aplikacije ali spletne storitve z ustreznimi varnostnimi mehanizmi. Namen sistema je avtomatizacija procesa posredovanja osebnih podatkov, znižanje stroškov ter skrajšanje časa posredovanja osebnih podatkov.

ZZZS poslovnim subjektom posreduje osebne podatke, ki jih vodi v skladu z 79.b členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Med temi podatki ni občutljivih osebnih podatkov, kot jih opredeljuje 19. točka 6. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

ZZZS zagotavlja varovanje osebnih podatkov v skladu s 24. in 25. členom ZVOP-1 ter svojimi internimi akti. Za vsak prenos podatkov so zagotovljene podrobne sledi, ki omogočajo nadzor uporabe sistema.

ZZZS v sistem e-Poizvedbe vključuje poslovne subjekte zgolj iz javnega sektorja (centre za socialno delo, upravne enote, sodišča, državna tožilstva, Policijo itd.), ki e-Poizvedbe potrebujejo pri izvrševanju javnih pooblastil.

Vsak novi uporabnik se v sistem prijavi z obrazcem Prijava v sistem e-Poizvedbe (obrazec je spodaj pod točko 3), s katerim se odgovorna oseba uporabnika in njegove pooblaščene osebe zavežejo k spoštovanju predpisov s področja varovanja osebnih podatkov in splošnih pogojev poslovanja (splošni pogoji poslovanja so pod točko 2).

Za prijavo v sistem e-Poizvedbe prek spletne aplikacije pooblaščena oseba uporabnika uporablja svoje kvalificirano digitalno potrdilo ter dodatno vstopno geslo, ki ga dodeli sistem.

Pridobivanje osebnih podatkov prek spletne aplikacije je možno na več načinov:
- pridobivanje podatkov za posamezno osebo (on-line dostop),
- pridobivanje podatkov za več oseb hkrati (paketno pridobivanje podatkov),
- pridobivanje podatkov o zaposlenih osebah pri zavezancu.

Pri pridobivanju podatkov o zaposlenih osebah pri zavezancu sta možna dva tipa seznamov:
1. poimenski seznam zaposlenih oseb pri zavezancu,
2. število zaposlenih oseb pri zavezancu po šifrah podlag za zavarovanje.

Podrobnejše informacije si lahko preberete v dokumentu Navodilo za sezname e-Poizvedb (navodilo je pod točko 2).

Za uporabo sistema preko spletne aplikacije morajo biti zagotovljeni:
- računalnik z dostopom do interneta,
- zadnje različice spletnih brskalnikov, ki so skladni z operacijskim sistemom: Microsoft Internet Explorer ali Mozilla Firefox ali Google Chrome,
- elektronski naslov in
- kvalificirano digitalno potrdilo: POŠTA®CA ali SIGEN-CA ali SIGOV-CA.

Pridobivanje podatkov prek spletne storitve poteka na način, da uporabnikov program kliče spletno storitev ZZZS-ja za e-Poizvedbe. Pri tem načinu kvalificirana digitalna potrdila pooblaščenih oseb niso potrebna, saj se med seboj povežeta strežnika ZZZS-ja ter uporabnika.


Vstop v e-Poizvedbe za že registrirane uporabnike je na povezavi e-Poizvedbe.


2. Splošni pogoji poslovanja ter vsebinska in tehnična navodila

Splošni pogoji poslovanja
Splošni pogoji poslovanja.pdfSplošni pogoji poslovanja.pdf

Vsebinska in tehnična navodila
Vsebinska in tehnična navodila_v1.4.pdfVsebinska in tehnična navodila_v1.4.pdf

Uporaba sistema - seznam zaposlenih oseb pri zavezancu
Navodilo za sezname e-Poizvedb_v1.1.pdfNavodilo za sezname e-Poizvedb_v1.1.pdf

Uporaba sistema - občine
Uporaba sistema e-Poizvedbe s strani občin_v6.pdfUporaba sistema e-Poizvedbe s strani občin_v6.pdf


3. Prijava novega uporabnika v sistem e-Poizvedbe, prijava sprememb podatkov pri že prijavljenem uporabniku sistema e-Poizvedbe in naslov za pošiljanje obrazcev

Prijava novega uporabnika v sistem e-Poizvedbe

Za prijavo v sistem e-Poizvedbe novi uporabnik uporabi obrazec Prijava v sistem e-Poizvedbe.

Obrazec se ne uporablja za prijavo novih pooblaščenih oseb že prijavljenega uporabnika. Za te prijave se uporabi obrazec Prijava sprememb podatkov v sistemu e-Poizvedbe.

Obrazec_prijava.docxObrazec_prijava.docx NAVODILO za prijavo v sistem e-Poizvedbe.pdfNAVODILO za prijavo v sistem e-Poizvedbe.pdf


Prijava sprememb podatkov v sistemu e-Poizvedbe

Za sporočanje sprememb podatkov o odgovorni osebi uporabnika, kontaktni osebi uporabnika, pravni podlagi za posredovanje podatkov, pooblaščeni osebi uporabnika in za prijavo nove pooblaščene osebe uporabnika, že prijavljen uporabnik uporabi obrazec Prijava sprememb podatkov v sistemu e-Poizvedbe.

Obrazec_prijava sprememb.docx NAVODILO za prijavo sprememb podatkov v sistemu e-Poizvedbe.pdfNAVODILO za prijavo sprememb podatkov v sistemu e-Poizvedbe.pdf


Naslov za pošiljanje obrazca na ZZZS

Izpolnjen obrazec uporabnik skenira in pošlje po elektronski pošti na naslov:

e-Poizvedbe.prijava@zzzs.si

ali v papirni obliki po pošti na naslov:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana.


4. Nabor podatkov, ki se posredujejo prek sistema e-Poizvedbe

Nabor podatkov
Nabor podatkov.pdfNabor podatkov.pdf


5. Pravne podlage za posredovanje podatkov, šifre podlag za zavarovanje

Pravne podlage in šifre podlag za zavarovanje za vrste poizvedb
Pravne podlage in zavarovalne podlage za vrste poizvedb.pdfPravne podlage in zavarovalne podlage za vrste poizvedb.pdf

Šifre podlag za zavarovanje z opisom
Šifre podlag za zavarovanje z opisom.pdfŠifre podlag za zavarovanje z opisom.pdf


6. Ostali šifranti

Sorodstveni odnosi.pdf Vzroki prenehanja zavarovanja.pdf Razlogi za zavarovanje.pdf


7. Tehnična dokumentacija

XML shema, ki se uporablja v spletni aplikaciji
ePoizvedbe.xsdePoizvedbe.xsd

Pretvornik iz ASCII -> XML, XML -> ASCII
Pretvornik.pdf
pretvornikEpoizvedbe.jarpretvornikEpoizvedbe.jar xercesImpl.jar xml-apis.jar


WSDL in XML sheme, ki se uporabljajo pri spletni storitvi

EPoizvedbe.wsdl

ePoizvedbeRequest.xsdePoizvedbeRequest.xsd ePoizvedbeResponse.xsdePoizvedbeResponse.xsd ePoizvedbeDataTypeDefinitions.xsdePoizvedbeDataTypeDefinitions.xsd ErrorStatus.xsd

XML shema, ki se uporablja pri seznamu zaposlenih oseb pri zavezancu
ePoiSez.xsd

Pretvornik iz ASCII -> XML, XML -> ASCII
Uporaba pretvornika e-Poizvedbe (seznami).pdf pretvornikEpoisez.jar