Primeri dobrih praks slovenskih podjetij pri obvladovanju zdravstvenega absentizma


Vprašanje stranke:
V podjetju imamo visoko stopnjo bolniškega staleža, zato prosimo za nasvet, kako lahko ta pojav uspešneje obvladujemo ?

Odgovor ZZZS:

Zdravstveni absentizem (začasna zadržanost od dela zaradi bolezenskih razlogov oz. t.i. bolniški stalež) predstavlja v Sloveniji resen družbeni, organizacijski in pravni problem, ki ima tudi občutne ekonomske posledice za delavce, delodajalce, narodno gospodarstvo in področje obveznega zdravstvenega zavarovanja. Od leta 2009 dalje letu je zato Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v sodelovanju s strokovnjaki in slovenskimi podjetji ter ustanovami organizirali številne odmevne strokovne regijske posvete, na katerih so slovenska podjetja in ustanove zainteresirani javnosti predstavila lastne aktivnosti in dolgoletne izkušnje, ki dokazujejo, da je možno zdravstveni absentizem na ravni konkretnih podjetij zelo dobro obvladovati s ciljanimi programi in aktivnostmi.

Na tej podlagi je ZZZS februarja letos izdal tiskan zbornik, v katerem predstavlja izbrane primere 14 praks, ki že vrsto let potekajo v podjetjih, s ciljem, da te prakse ponudi v razmislek zlasti vsem tistim, ki se s tem področjem doslej še niso sistematično ukvarjali. Predstavljeni konkretni primeri praks dokazujejo, da se delodajalcu finančno vlaganje v aktivnosti in ukrepe za obvladovanje zdravstvenega absentizma v doglednem času povrne, saj zagotavlja nižja stopnja absentizma tudi nižje stroške dela ter številne druge pozitivne učinke. Vlaganje v zdravo delovno mesto in zdravje delavca se izkazuje za dobro naložbo, ki lahko z nižjimi stroški dela in večjo produktivnostjo zaposlenih pomembno izboljša konkurenčni položaj podjetja na trgu in njegov razvoj.

Več informacij:

- tiskan zbornik

- slovenski spletni portal varnosti in zdravja pri delu