Spremembe pri zdraviliškem zdravljenju zaradi prenehanja ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19


Na podlagi Odloka o PRENEHANJU veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, z dnem 8. 8. 2020 prenehajo veljati vsi ukrepi iz Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Navedeno pomeni,
  • da bodo morale zavarovane osebe še neizkoriščene odločbe o odobritvi zdraviliškega zdravljenja izdane v času epidemije (oziroma tudi morebitno prekinjeno zdravljenje ali sploh še ne začeto zdraviliško zdravljenje pred epidemijo) izkoristiti v obdobju 3. mesecev (do 8. 11. 2020),
  • da preneha pristojnost imenovanih zdravnikov ZZZS, da že v prvotni odločbi, s katero odobri pravico do zdraviliškega zdravljenja, določi daljše trajanje tega zdravljenja (skupno največ 21 dni) ali pa prepusti odločitev o podaljšanju zdraviliškega zdravljenja zdravniku zdravilišča.